Gouda Vitaal

Hier doen we het voor

Gouda Vitaal is de lokale politieke partij voor iedereen in Gouda, voor alle leeftijden en met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Gouda Vitaal zet zich ook in voor de vele
vrijwilligers en mantelzorgers die onze stad samen met alle andere inwoners, organisaties en
bedrijven tot een vitale gemeenschap maken. Daarom is Gouda Vitaal als lokale partij in de Goudse
politiek van Vitaal belang.

Gouda Vitaal

Hier doen we het voor

Gouda Vitaal is de lokale politieke partij voor iedereen in Gouda, voor alle leeftijden en met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben.

Gouda Vitaal zet zich ook in voor de vele
vrijwilligers en mantelzorgers die onze stad samen met alle andere inwoners, organisaties en bedrijven tot een vitale gemeenschap maken.

Daarom is Gouda Vitaal als lokale partij in de Goudse politiek van Vitaal belang.

Over ons

Gouda Vitaal is een lokale onafhankelijke politieke partij in Gouda met op dit moment 3 enthousiaste en actieve (burger)raadsleden: Theresia Uittenbroek, Peter van der Zwan en Hans van Dijk.

Wij zijn van mening dat een lokale partij met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, juist in deze tijd, onmisbaar is.

Niet alleen voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers en mensen met een beperking van alle leeftijden, want iedereen telt mee en daar doen we het voor!

Onze mensen

Dit zijn wij

Theresia Uittenbroek

Fractievoorzitter

Marja van Dijck

Fractielid

Hans van Dijk

Burgerraadslid

Peter van der Zwan

Burgerraadslid

Volg ons op Facebook

4 days ago

Gouda Vitaal
Uit de RaadMijn belevenissen in de Goudse Gemeenteraad. Op woensdag 10 april was het weer zover de maandelijkse gemeenteraad waar de besluiten genomen worden. De hele maand hebben de (burger)raadsleden in commissieverband vergaderd over de onderwerpen waar nu een besluit over genomen moet worden. Het was een heel volle agenda, en daar kwam nog een extra onderwerp bij. Namelijk een verzoek tot interpellatie van Leefbaar Gouda en Gouda Positief. Op vrijdagavond 22 maart 2024, terwijl veel van de Goudse raadsleden en burgemeester in Hilversum waren bij het TV programma Op1, vond er in Gouda een ‘totale horeca’ controle plaats op zaken die een buitenlandse menukaart hebben. Schijnt er nogal ruig aan toe gegaan te zijn tijdens de controles, en ook wel overtredingen volgens de handhavers, zoals vieze keuken en kinderarbeid. Uiteindelijk ging het voornamelijk in de raadzaal of de handhaving nu wel of niet excuses gemaakt heeft. Er was een clash tussen de burgenmeester en de woordvoeders van GoPo en LG, waarbij de twee raadsleden van GoPo en LG van ‘onwaarheden’ beschuldigd werden. Een weinig verheffend gebeuren zo in de raadzaal, dit krijgt waarschijnlijk wel een vervolg. Na een aantal ‘hamerstukken’ waren we rond half tien toe aan het echte vergaderwerk, om te beginnen het bestemmingsplan Westergouwe WG-III.B. Op zich niet zo schokkend, maar door insprekers in de commissie FLO (Fysieke Leefomgeving) zijn we gewezen op de manier waarop er door drie lokale overheden met hun belangen is omgegaan. Tegen stemde de PvdD en raadslid van der Mije, ik heb niet meegekregen waarom deze partijen tegen waren, maar ik vermoed dat het bezwaar nog altijd in de aantasting van de natuur zit. Een rede dat ik bij mijn vorige partij ook tegen stemde als Westergouwe ter spraken kwam, bovendien kwam daar nog bij dat ik het nooit een goed idee vond om 6 meter onder zeeniveau een grote woonwijk te bouwen. Nu bij Gouda Vitaal zien we dit iets anders, ik ben er nog wel kritisch op, maar ja er moet wel gebouwd worden natuurlijk. Mijn stemverklaring was: ‘Door de insprekers werd duidelijk dat zij erg in de bedrijfsvoering geschaad worden, mogelijk moeten bedrijven verdwijnen. Geen communicatie van de overheden. Wij zijn niet tegen woningbouw, daarom hebben we deze keer voorgestemd, maar in de toekomst moet dit beslist anders. Door het verleggen van de Provincialeweg moeten er twee bedrijven waarschijnlijk verdwijnen daar'. Het volgende onderwerp waar over gestemd is is het Bestemmingsplan Jan Ligthart locatie. De Jan Jan Ligthartschool gaat vervangen worden door sociale huurwoningen en een multifunctionele ruimte. Mooi natuurlijk dat er sociale huurwoningen gebouwd worden, daar is grote behoefte aan. Een maar, hoewel de parkeernorm eerst in dit plan 1.6 was per woning is dit aangepast naar 1.0. Dat bracht ons tot deze stemverklaring:‘Vergroening is mooi, maar het moet niet wensdenken zijn. Zolang er nog geen volwaardige vervanging is voor auto’s moet er gezorgd worden voor parkeerruimte, daarom zijn we niet voor een parkeernorm onder 1 parkeerplaats per woning’.Daarna kwam het onderwerp Waterfonds voor besluit in de raad. Een voorstel met twee componenten. Het elektrisch maken van de bruggen op de route naar Reeuwijk wat 1,75 miljoen moet kosten, en de ‘intieme vaarroute’ op de grachtjes rond de Sint Janskerk en over het water langs de Zeugstraat. Bij het laatste plan moeten de bruggen over het ‘zeugwater’ verhoogd worden zodat de kano’s en subs onder de bruggen doorkunnen. Voorlopige kosten € 250.000,-, uit het waterfonds. Totaal dus 2 miljoen uit de kas van de stad. Dat gaan we dus uitgeven voor watersporters die meestal niet onbemiddeld zijn en best zelf wel dit soort kosten kunnen betalen. Tel dit op bij alle andere projecten in Gouda nu en in de toekomst vinden wij van Gouda Vitaal het voorlopig niet verantwoord om mee te gaan in een dergelijk project. We hebben dan ook tegen het totale voorstel gestemd, maar ook geprobeerd om in ieder geval de intieme vaarroute uit het voorstel te krijgen, dit door een amendement wat ik ingediend heb. Jammer genoeg werd dit amendement niet aangenomen (10 voor, 24 tegen) nou ja we hebben het geprobeerd.... Voorstel is verder aangenomen met 23 voor en 11 tegen, uiteraard heb ik tegengestemd. Dit was de stemverklaring: ‘Wij hebben tegengestemd omdat we in deze onzekere tijden het niet naar onze inwoners kunnen uitleggen dat we zomaar 2 miljoen gaan uitgeven aan iets waar een kleine groep inwoners van Gouda iets aan heeft’Daarna kwam het voorstel over het AZC in stemming, werd met 27 voor en 7 tegen aangenomen. Eigenlijk kan je door de spreidingswet moeilijk anders dan voor zijn, hoewel natuurlijk de grote instroom een gigantische probleem is wat landelijk actie nodig heeft.De verbouwing van het schoolgebouw aan de Burgemeester Martenssingel kwam aan de orde. Het ISK doet natuurlijk al heel lang prachtig werk voor de nieuwkomers in Gouda, en heeft goede huisvestiging nodig. Vandaar dat wij ook voor gestemd hebben, kwam trouwens unaniem door de raad.Een moeizaam voorstel was het ‘ Raadsvoorstel startnotitie afval en grondstoffen beleid 2024 - 2030’ een groot aantal amendementen en moties passeerde de raad, zonder uitzondering hebben wij voor gestemd, met uitzondering van twee moties van de CU ‘Luiers en incontinentiemateriaal’ en ‘Bofkontjesregeling’. Wij vinden dat dit soort moties teveel op de uitvoering zitten, ik heb kenbaar gemaakt dat de voorstellen slechte kwaliteit bezitten en wij vinden dat dit niet eindeloos gerepareerd moet worden door de raad. Uiteindelijk hebben wij tegen het voorstel gestemd, met de volgende stemverklaring:‘Wij hebben tegen het voorstel gestemd omdat dit plan grote gevolgen heeft voor de kwetsbaren in onze Goudse samenleving. In de raadzaal werd er bovendien geuit dat lopen goed is voor mensen. Wij zijn tegen de gezondheidzorg te regelen via de afvalverwerking”.Door de inzameling te wijzigen van de plastic en restafval moet er straks grote afstanden gelopen worden met de vuilzak, dat is niet voor iedereen mogelijk. Daarna kwam er nog de ‘Startnotitie Burgerparticipatie’ in stemming, een onderwerp waar ik waarschijnlijk in een ander blog nog op terug kom, in ieder geval is het aangenomen. Aan het eind van de vergadering kwamen er nog een drietal moties vreemd aan de orde, welke allen zijn aangenomen. Bijzonder was de motie vreemd van de PvdA zwemvaardigheid die weliswaar unaniem aangenomen is, maar niet het college echt aanzet tot actie een onderzoek dat tot eind december 2024 gaat lopen geeft niet echt uitzicht op een spoedige oplossing van het probleem. We komen er waarschijnlijk nog op terug.Tegen 12 uur was het over en uit met vergaderen.Hans van Dijk Fractievoorzitter/raadslid Gouda Vitaal ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Gouda Vitaal
Nieuwsbrief april 2024Om inwoners te informeren over de onderwerpen waar wij ons als lokale politieke partij mee bezighouden in de Goudse gemeenteraad hebben wij een nieuwsbrief opgezet. Deze nieuwsbrief gaat over: • Parkeren: Gouda het college dendert door, • Tip! Vul de enquête in voor belangstelling deelvervoer • De burger is geen pinautomaat, pas op de uitgaven. Klik op deze link voor de nieuwsbrief goudavitaal.nl/nieuwsbrief-april-2024/Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag via info@goudavitaal.nl. Met vriendelijke groet, Fractie Gouda Vitaal ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Gouda Vitaal
Bestemmingsplan Jan LigthartschoolWij ontvingen een reactie van een bewoner van de wijk Korte Akkeren naar aanleiding van de uitzending fysieke leefomgeving over de behandeling van het bestemmingsplan van de locatie Jan Ligthartschool.​Er wordt door de inspreker van Wijkteam Korte Akkeren diverse ideeën geopperd voor de Jan Ligthart locatie waar ik als bewoner van deze wijk niet achter kan staan (als voorbeeld bijna geen parkeerplekken). Helemaal omdat het overkomt alsof ze spreekt namens alle bewoners van de wijk Korte Akkeren. Het is mij onduidelijk waar zij dit vandaan haalt. Ik heb geen enquête gezien en ook niet via Facebook waarin wordt gevraagd of er meer groen- en speelplekken moeten komen i.p.v. parkeerplekken. Dit vind ik een vreemde gang van zaken. Als er werkelijk geïnformeerd was in de wijk, dan waren er zeker goede ideeën gekomen.Er wordt in de uitzending gesproken over diverse parkeernormen, die niet vaststaan. Dit brengt grote verwarring en het is mij nog steeds niet duidelijk. Ik zie als oplossing, dat je de projectontwikkelaar een opdracht meegeeft, om parkeerplaatsen onder de huizen of flatwoningen te laten maken. Dat heeft dan als voordeel dat er iets meer leefomgeving blijft voor een speelplaats of groen zoals de wethouder wil. En…… nog een voordeel geen parkeervergunning!!! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Volg ons op Twitter