Gouda Vitaal

Hier doen we het voor

Gouda Vitaal is de lokale politieke partij voor iedereen in Gouda, voor alle leeftijden en met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Gouda Vitaal zet zich ook in voor de vele
vrijwilligers en mantelzorgers die onze stad samen met alle andere inwoners, organisaties en
bedrijven tot een vitale gemeenschap maken. Daarom is Gouda Vitaal als lokale partij in de Goudse
politiek van Vitaal belang.

Gouda Vitaal

Hier doen we het voor

Gouda Vitaal is de lokale politieke partij voor iedereen in Gouda, voor alle leeftijden en met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben.

Gouda Vitaal zet zich ook in voor de vele
vrijwilligers en mantelzorgers die onze stad samen met alle andere inwoners, organisaties en bedrijven tot een vitale gemeenschap maken.

Daarom is Gouda Vitaal als lokale partij in de Goudse politiek van Vitaal belang.

Over ons

Gouda Vitaal is een lokale onafhankelijke politieke partij in Gouda met op dit moment 3 enthousiaste en actieve (burger)raadsleden: Theresia Uittenbroek, Peter van der Zwan en Hans van Dijk.

Wij zijn van mening dat een lokale partij met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, juist in deze tijd, onmisbaar is.

Niet alleen voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers en mensen met een beperking van alle leeftijden, want iedereen telt mee en daar doen we het voor!

Onze mensen

Dit zijn wij

Theresia Uittenbroek

Fractievoorzitter

Marja van Dijck

Fractielid

Hans van Dijk

Burgerraadslid

Peter van der Zwan

Burgerraadslid

Volg ons op Facebook

1 month ago

Gouda Vitaal
Vermiste beelden van de kikkers op de BoerenslootOp de Boerensloot een pad vlak bij de Kinderboerderij bevonden zich tot begin van vorig jaar een zevental bronzen kikkers. Het zijn kunstwerken gemaakt in brons door kunstenaar Gerard Logman in 1974.Helaas was er in het begin van 2022 opeens een kikker zoek, de kikkers zijn gemaakt van brons een geliefd waardevol metaal. De kikker is waarschijnlijk in een smeltoven terecht gekomen en omgesmolten tot iets anders. In december was er opeens weer een kikker vermist, en later waren ze allemaal weg. Er was geen communicatie via de sociale media bijvoorbeeld, ook als inwoners van Gouda daar bij de gemeente naar informeerde. Via een krantenartikel van het AD Groene Hart op 1 december 2022 werd duidelijk dat de kikkers gestolen zijn, en dat de gemeente uit voorzorg de rest van de kikkers verwijderd heeft. In het zelfde artikel verklaarde de gemeente dat er geen 35000 euro voor vervanging beschikbaar is. Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van Gouda Vitaal de volgende vragen ingediend:1. Wat is de reden dat er geen communicatie over de vermiste kunstwerken?2. Is het college van B&W het met ons eens dat de kikkers op de Boerensloot beeldbepalend zijn voor de wijk Bloemendaal, en niet gemist kunnen worden?3. Hoeveel kikkers zijn er vermist, en hoeveel zijn er opgeslagen?4. Waar berust het bedrag van 35000 euro op voor de vervanging van de kikkers volgens de AD Groene Hart? Is er onderzoek gedaan naar een ander minder diefstal gevoelig materiaal voor de kunstwerken? Is er geïnformeerd bij de diverse bedrijven die dit soort kunstwerken kunnen gieten? 5. Zijn er plannen om de vermiste kikkers te vervangen door nieuwe exemplaren?6. Is het college het met ons eens dat de kunstwerken vervangen moeten worden uit de algemene middelen? Ondergetekende verzoekt om een schriftelijke beantwoording op bovenstaande vragen binnen dertig dagen na dagtekening, Met vriendelijke groet,Theresia Uittenbroek-Kamphuis.Gouda Vitaal ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Gouda Vitaal
Gouda Vitaal te gast bij MachiavelliZaterdag 28/1 waren van 9.00-10.00 Max de Groot (PvdA) en Theresia Uittenbroek (Gouda Vitaal) te gast in de radiostudio van Gouwestad voor het liveprogramma Machiavelli. Een radioprogramma over de lokale Goudse PolitiekAan bod kwamen de onderwerpen Burgerparticipatie waarin de terrassen in de Goudse binnenstad, de woningen van de Van Loonlocatie en de parkeerproblematiek. Waarin volgens Gouda Vitaal de burgerparticipatie niet voldoende was.Ook aan bod kwam het nieuws dat de zorgboerderij, woningen en de winkel van GeMiVa aan de Bloemendaalseweg gaan sluiten, terwijl dit al jarenlang een maatschappelijke functie heeft voor de kwetsbaren in de stad. Hier kun je zien dat de melk niet uit het blauwe pak van de supermarkt komt, maar van de koe in het weiland.Verder hebben we gesproken over de asielzoekers en de hotelboot. Het is goed dat asielzoekers mee kunnen draaien in de maatschappij, zodat ze de taal en de cultuur leren.Tenslotte kwam ook de Turfmarktkerk aan bod. Gouda Vitaal is teleurgesteld dat er geen openbaarheid is en betreurt het dat hiervoor een rechtszaak in gang gezet moet gaan worden. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Gouda Vitaal
Gouda Vitaal stapt naar rechter vanwege mediation TurfmarktkerkEen jaar geleden vond er in de gemeenteraad van Gouda een debat plaats naar aanleiding van de uitkomsten van het mediation traject dat de gemeente met de eigenaar van de Turfmarktkerk had doorlopen. De mediation werd volledig in het voordeel van de eigenaar beslecht en leidt voor de gemeente tot een strop van 2 miljoen euro. Normaliter legt het college voor zo’n groot bedrag een deugdelijke verantwoording af en zou de gemeenteraad vanuit haar controlerende taak toetsen. In dit geval weigerde het college zich te verantwoorden omdat het geheimhouding had afgesproken, en kon de gemeenteraad haar controlerende taak niet uitvoeren. Door de fractie van Gouda Vitaal werd op dat moment al gesignaleerd dat geheimhouding hiervoor niet kon gelden. Immers, de gemeenteraad (die uiteindelijk hierover het laatste woord heeft) dient geheimhouding te toetsen aan de criteria van de toenmalige Wet Openbaarheid Bestuur (nu de Wet Open Overheid), en een eerdere uitspraak van de Raad van State laat zien dat een bij overeenkomst afgesproken geheimhouding in een mediation overeenkomst nooit de WOB buiten werking kan plaatsen. Helaas volgde de meerderheid van de gemeenteraad op dat moment de geheimhouding die door het college werd aangedragen en werd er dus geen verantwoording afgelegd. Op dat moment werd door de fractie Gouda Vitaal al uitgesproken de verwachting te hebben dat leden van de partij via de WOB alsnog openbaarheid zou eisen.Door een van de leden is ook een WOB verzoek ingediend dat echter bij het besluit hierover niet voldoende door het college werd gehonoreerd. Naar aanleiding hiervan is een bewaarschrift ingediend; het advies van de Bezwaarschriftencommissie was het ingediende bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en een nieuw en deugdelijk besluit op het verzoek om openbaarmaking te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft het college de motivering van het besluit aangepast, doch het besluit zelf niet. Dan is helaas de enige mogelijkheid nog om naar de rechter te stappen.Gouda Vitaal betreurt het dat het nodig is om via de rechter openbaarheid hierover te moeten afdwingen; uiteindelijk is openbaarheid niet vrijblijvend maar een wettelijke verplichting in het kader van de Wet Open Overheid. Het college weigert de WOO echter goed op dit dossier toe te passen, waardoor geen enkele andere mogelijkheid resteert dan de gang naar de rechter. Gouda Vitaal vertrouwt op een uiteindelijk goede afloop en hoopt dat naar aanleiding hiervan in de toekomst college maar ook de raad zorgvuldig deze wetgeving zal toepassen ... See MoreSee Less
View on Facebook

Volg ons op Twitter