Speerpunten

Vitaal & Betrokken

Gouda Vitaal is toegankelijk voor alle inwoners van Gouda. U bent van harte welkom om bij ons fractieoverleg aan te schuiven. Ook komen wij regelmatig op locatie om te luisteren naar uw probleem, mee te denken naar een mogelijke oplossing of de weg te wijzen in de ambtelijke molen. Wij luisteren naar wat er echt leeft onder de inwoners van Gouda en zetten ons ervoor in om het beleid hierop aan te passen.

 

Op deze pagina vindt u onze speerpunten voor de komende vier jaar (2022-2026). Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang, zodat u kunt blijven volgen hoe het er mee staat.

Veiligheid

Mensen voelen zich vaak niet veilig. Elke inwoner van Gouda heeft recht op veiligheid.

Toegankelijkheid

Betere en meer toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voor zowel wonen als publiekelijk.

Wonen

Voldoende betaalbare woningen voor iedereen realiseren die dat nodig heeft.

Participatie

Lokaal beleid maak je samen met de inwoners. Belanghebbenden neem je mee in besluitvorming.

Ons plan

1. Veiligheid

Elke inwoner van Gouda heeft recht op veiligheid. Mensen voelen zich echter vaak niet veilig. Gouda Vitaal wil dat de gemeente de veiligheid bevordert door te zorgen voor:

– goede straatverlichting.

– veilige fiets- en wandelroutes.

– goed onderhouden groen.

– snelle reparatie van trottoirs en fietspaden (direct na melding).

– sneller en vaker preventief strooien op fietspaden.

– Meer politie en handhaving op straat, de wijkagent moet in alle wijken hulpvaardig en aanspreekbaar aanwezig zijn.

– snel reageren op meldingen over onveilige situaties.

– stimuleren van het opzetten van ouderennetwerken.

– strenger optreden bij mishandeling

Gouda Vitaal wil dat er servicepunten komen in leegstaande panden. Beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld de stalling van fietsen beheren en kleine fietsreparaties uitvoeren. Deze servicepunten kunnen de stad voorzien van fietsoplaadpunten, (rolstoeltoegankelijke) toiletten, kluisjes en pakketservices.

2. Toegankelijkheid

Gouda telt onder haar inwoners een groot aantal mensen met een beperking. Gouda Vitaal zal zich er sterk voor inzetten dat bij nieuwbouw en renovatie de gemeente en belangenorganisaties in een vroeg stadium advies kunnen geven over de toegankelijkheid. Veel parkeerplaatsen voor gehandicapten voldoen bijvoorbeeld niet aan de juiste maatvoering.

Gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis parkeren op de openbare weg. Het doel van betaald parkeren is reguleren van parkeerdruk en mensen te stimuleren met de fiets of het OV te komen. Voor gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart is dit geen optie.

Gouda Vitaal wil dat er meer openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletten komen in Gouda, uit onderzoek blijkt dat er hiervan op dit moment onvoldoende zijn. De gemeente dient samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en horeca een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan een omgeving die ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk is.

3. Wonen

Voor jongeren is nauwelijks betaalbare woonruimte beschikbaar, gezinnen hebben onvoldoende mogelijkheden om door te stromen. Voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, zijn er te weinig betaalbare, passende woningen beschikbaar. Wij zetten in op de volgende punten:

– Nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen.

– Voldoende betaalbare en toegankelijke huurvoorraad voor mensen met een beperking, lagere inkomens en ouderen.

– Een verbod op het opkopen van woningen door beleggers, zodat woningen betaalbaar blijven voor particulieren.

– Geen verkoop van sociale huurwoningen.

– Een groter aanbod van levensloopbestendige woningen en kangoeroewoningen.

– Actieve ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij het vinden van een passende woning, als zij daar behoefte aan hebben.

– Om doorstroming te stimuleren moet een verhuisvergoeding tot de mogelijkheden behoren.

– Vormen van groepswonen voor ouderen en mensen met een beperking worden mogelijk gemaakt.

– Starters en doorstromers op de woningmarkt moeten meer kansen krijgen op betaalbare huur-en koopwoningen. Hierbij moet meer rekening kunnen worden gehouden met sociale en economische binding aan Gouda.

– Een actief vergunningensysteem voor koop- en huurwoningen tot een bepaald prijsniveau om de sociale en economische binding beter te kunnen borgen.

– Leegstandsbelasting toepassen op meer stadsdelen om de omvorming naar woningen te stimuleren

4. Participatie

Gouda Vitaal hecht grote waarde aan participatie van de inwoners van Gouda en vindt het belangrijk
om gebruik te maken van hun kennis en kunde. Lokaal beleid maak je samen met de inwoners.
Belanghebbenden moeten vanaf het begin worden meegenomen in een besluitvormingstraject,
waarin alle belangen en overwegingen op tafel komen om een integrale afweging mogelijk te maken.
Ook is in de praktijk gebleken dat er meer draagvlak ontstaat door belanghebbenden vroegtijdig te
betrekken bij ontwikkelingen van initiatieven. Dat kan vertraging en hoge kosten als gevolg van
juridische procedures voorkomen. Gouda Vitaal ziet hier ruimte voor een lokale ombudsfunctie.

1. Veiligheid

Mensen voelen zich vaak niet veilig. Elke inwoner van Gouda heeft recht op veiligheid.

2. Toegankelijkheid

Betere en meer toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voor zowel wonen als publiekelijk.

3. Wonen

Voldoende betaalbare woningen voor iedereen realiseren die dat nodig heeft.

4. Participatie

Lokaal beleid maak je samen met de inwoners. Belanghebbenden neem je mee in besluitvorming.

Ons plan

1. Veiligheid

Elke inwoner van Gouda heeft recht op veiligheid. Mensen voelen zich echter vaak niet veilig. Gouda Vitaal wil dat de gemeente de veiligheid bevordert door te zorgen voor:

– goede straatverlichting.

– veilige fiets- en wandelroutes.

– goed onderhouden groen.

– snelle reparatie van trottoirs en fietspaden (direct na melding).

– sneller en vaker preventief strooien op fietspaden.

– Meer politie en handhaving op straat, de wijkagent moet in alle wijken hulpvaardig en aanspreekbaar aanwezig zijn.

– snel reageren op meldingen over onveilige situaties.

– stimuleren van het opzetten van ouderennetwerken.

– strenger optreden bij mishandeling

Gouda Vitaal wil dat er servicepunten komen in leegstaande panden. Beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld de stalling van fietsen beheren en kleine fietsreparaties uitvoeren. Deze servicepunten kunnen de stad voorzien van fietsoplaadpunten, (rolstoeltoegankelijke) toiletten, kluisjes en pakketservices.

2. Toegankelijkheid

Gouda telt onder haar inwoners een groot aantal mensen met een beperking. Gouda Vitaal zal zich er sterk voor inzetten dat bij nieuwbouw en renovatie de gemeente en belangenorganisaties in een vroeg stadium advies kunnen geven over de toegankelijkheid. Veel parkeerplaatsen voor gehandicapten voldoen bijvoorbeeld niet aan de juiste maatvoering.

Gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis parkeren op de openbare weg. Het doel van betaald parkeren is reguleren van parkeerdruk en mensen te stimuleren met de fiets of het OV te komen. Voor gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart is dit geen optie.

Gouda Vitaal wil dat er meer openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletten komen in Gouda, uit onderzoek blijkt dat er hiervan op dit moment onvoldoende zijn. De gemeente dient samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en horeca een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan een omgeving die ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk is.

3. Wonen

Voor jongeren is nauwelijks betaalbare woonruimte beschikbaar, gezinnen hebben onvoldoende mogelijkheden om door te stromen. Voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, zijn er te weinig betaalbare, passende woningen beschikbaar. Wij zetten in op de volgende punten:

– Nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen.

– Voldoende betaalbare en toegankelijke huurvoorraad voor mensen met een beperking, lagere inkomens en ouderen.

– Een verbod op het opkopen van woningen door beleggers, zodat woningen betaalbaar blijven voor particulieren.

– Geen verkoop van sociale huurwoningen.

– Een groter aanbod van levensloopbestendige woningen en kangoeroewoningen.

– Actieve ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij het vinden van een passende woning, als zij daar behoefte aan hebben.

– Om doorstroming te stimuleren moet een verhuisvergoeding tot de mogelijkheden behoren.

– Vormen van groepswonen voor ouderen en mensen met een beperking worden mogelijk gemaakt.

– Starters en doorstromers op de woningmarkt moeten meer kansen krijgen op betaalbare huur-en koopwoningen. Hierbij moet meer rekening kunnen worden gehouden met sociale en economische binding aan Gouda.

– Een actief vergunningensysteem voor koop- en huurwoningen tot een bepaald prijsniveau om de sociale en economische binding beter te kunnen borgen.

– Leegstandsbelasting toepassen op meer stadsdelen om de omvorming naar woningen te stimuleren

4. Participatie

Gouda Vitaal hecht grote waarde aan participatie van de inwoners van Gouda en vindt het belangrijk
om gebruik te maken van hun kennis en kunde. Lokaal beleid maak je samen met de inwoners.
Belanghebbenden moeten vanaf het begin worden meegenomen in een besluitvormingstraject,
waarin alle belangen en overwegingen op tafel komen om een integrale afweging mogelijk te maken.
Ook is in de praktijk gebleken dat er meer draagvlak ontstaat door belanghebbenden vroegtijdig te
betrekken bij ontwikkelingen van initiatieven. Dat kan vertraging en hoge kosten als gevolg van
juridische procedures voorkomen. Gouda Vitaal ziet hier ruimte voor een lokale ombudsfunctie.