Archief

Schriftelijke vragen gevaarlijke bomen Philips Willemsingel

De fractie van Gouda Vitaal is benaderd door een aantal omwonenden van de Philips Willemsingel. Aan de Philips Willemsingel ligt een voetpad met daarnaast een grasstrook, waaronder een hoofdriool loopt. Op het hoofdriool staan een rij bomen. De grond om het riool zakt...

Vervolgvragen over verkeer Constantijn Huygensstraat

Eerder heeft de fractie van Gouda Vitaal met technische vragen zich tot het college, de antwoorden op deze technische vragen gaven aanleiding tot nieuwe vragen. Met onze waarneming hebben wij vastgesteld dat er met grote regelmaat zware vrachtauto’s door de...

Slavernij- en koloniaal verleden geen politiek thema

Op 6 mei vond de eerste commissievergadering plaats in het Huis van de Stad na het reces, en wel over hoe verder om te gaan met het slavernij- en koloniaal verleden, en de rol die Goudse inwoners in het verleden hierin hebben gespeeld. Ik heb deze vergadering...