Archief

Aankoop Arti Legi, Markt 27

Gouda Vitaal heeft voor gestemd, omdat wij vindt dat de aankoop van het pand een felicitatie waard is qua investering. Maar wel met de kanttekening dat deze landelijke Stichting het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in staat moet zijn om de kostendekkende...

Paraplubestemmingsplan Wonen

Het paraplubestemmingsplan Wonen is een stapje in de goede richting en schept meer mogelijkheden voor de bewoners in onze mooie stad Gouda. 25% van de woningen zijn voor Gouwenaren van Politie, onderwijs en zorg. De projectontwikkelaar van de 1828 flats in de...

Kadernota

Wij hebben in de afgelopen raadsvergadering voorgesteld om het agendapunt met betrekking tot de kaderbrief van de agenda te halen. Graag lichten wij dit nader toe. De kaderbrief geeft aan dat de inhoudelijke beleidsvoornemens niet in deze kaderbrief zijn opgenomen,...

Onze Fractievoorzitter Theresia Uittenbroek is geïnstalleerd als raadslid van de gemeenteraad van Gouda. Eervol om hier weer deel van uit te mogen maken. Wij zetten ons in voor een inclusieve/toegankelijke samenleving waar iedereen aan kan deelnemen!

Gesprek met verkenner

De voorbereidingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn in volle gang.​Dhr. Sjoerdsma gaat in zijn rol van verkenner met alle fractievoorzitters in gesprek over de belangrijkste thema’s die de komende vier jaar op de agenda moeten komen te staan en over de vorming van een...