Aspirant raadslid

Peter van der Zwan

Over mij

Mijn naam is Peter van der Zwan, ik ben een aantal jaren geleden verhuisd naar Gouda om met mijn vriendin te gaan samenwonen. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig adviseur en word ik op dit moment o.a. ingehuurd door het Ministerie van VWS ten behoeve van een groot landelijk ICT project.

Een nieuwe richting.

Dat noemde Pieter Omtzigt toen hij in september 2020 na een ziekteperiode weer terugkeerde in de Tweede Kamer. Weliswaar een onvergelijkbare situatie  maar in zekere zin geldt voor mij hetzelfde.

Na vele jaren actief lid te zijn geweest voor het CDA en hiervoor veel verschillende functies te hebben mogen vervuld, van bestuurslid tot gemeenteraadslid en wethouder, kwam daar afgelopen zomer een eind aan. De afgelopen jaren vond ik steeds vaker dat deze partij te weinig een sociaal gezicht liet zien. Ook begon ik mij steeds meer te ergeren aan de politieke cultuur waarbij het belang van de burger niet meer centraal staat maar het vooral om de eigen positie gaat. De gebeurtenissen rond Pieter Omtzigt en de onbevredigende reactie hierop van de partijtop waren de bekende druppel die de emmer deed overlopen en leidden tot het besluit mijn lidmaatschap op te zeggen.

Deze gebeurtenissen hebben mij wel gestimuleerd weer politiek actief te worden. Ik heb mij aangesloten bij het landelijke platform Code Oranje dat nieuwe vormen van burgerparticipatie en politieke besluitvorming voorstaat, Ook ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe politieke partij met een frisse kijk op het politieke proces en een sterk sociaal profiel. Hierbij ben ik uitgekomen bij Gouda Vitaal, en ik hoop de komende jaren namens Gouda Vitaal een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van onze stad. Maar ook wil ik werken aan een politieke cultuur die zich meer richt op de inwoners van Gouda, met meer transparantie en minder coalitiedwang. Als zelfs de Raad van Europa aangeeft dat de politiek in ons land hieraan moet werken, is het echt tijd voor actie !!! Wij hopen dat u ons hiervoor het vertrouwen geeft.