Fractievoorzitter

Theresia Uittenbroek

Over mij

Ik ben Theresia Uittenbroek – Kamphuis, ben getrouwd met Edward. Ik werk als ergotherapeut in Leiden en Voorschoten. Ik werk mn. met ouderen in zowel de thuissituatie als in enkele zorginstellingen. Ik kijk samen met cliënten hoe men ondanks diverse beperkingen zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de thuissituatie en hoe men deel kan nemen aan het dagelijks leven. Ook geef ik tips aan de mantelzorger hoe men hun partner/ouder/buurman/buurvrouw etc het beste kan ondersteunen in wat hij/zij nodig heeft. Ook kijk ik met de thuiszorg/ verzorging hoe men de zorg kan bieden en de cliënt kan ondersteunen, zodat hij/zij niet volledig de regie over het leven en zelfstandigheid kwijt raakt. Tevens heb ik diverse jaren deelgenomen aan de Ondernemingsraad van de organisatie.

Sinds 2018 ben ik raadslid in Gouda voor portefeuille commissie Samenleving (voorheen Sociaal Domein). In deze portefeuille houd ik me bezig met o.a. zorgvraagstukken op het terrein van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Schuldhulpverlening, Jeugdzorg, Integraal Huisvestings Plan (IHP) van scholen. Bij het behandelen van de dossiers breng ik het belang in dat iedereen mee moet kunnen doen in de inclusieve samenleving, zoals in het VN verdrag afgesproken is. En vraag ik bij de behandeling van de dossiers naar de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van gebouwen. Zodat ook inwoners en toeristen met rollator en rolstoel, maar natuurlijk ook met de kinderwagen gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Een recent voorbeeld hiervan is de Herbestemming van het stadhuis.

Sinds november 2021 ben ik fractievoorzitter van Gouda Vitaal en houd ik me naast de portefeuille samenleving ook bezig met de portefeuille bestuur, waarin o.a. de veiligheid in de stad besproken wordt.

Vaak hebben inwoners in de stad het gevoel dat ze bij de gemeente van “het kastje naar de muur” gestuurd worden tussen de vele verschillende afdelingen. Graag willen wij voor die inwoners en hun mantelzorgers klaarstaan, zodat zij zich gehoord voelen en wij hun kunnen ondersteunen in het leven van alledag, die vaak niet vanzelf gaat.