In het voorjaar van 2022 hebben wij van Gouda Vitaal i.s.m. de coördinator toegankelijkheid van de gemeente Gouda ervoor gezorgd dat een bewoonster van de Gemiva locatie aan de Jan van Riebeecklaan gemakkelijker en veiliger lopend de wijk uit kan komen.

Nu krijgen wij van deze mevrouw door dat na werkzaamheden aan de kabels de stratenmakers de verlaging van de stoep aan de Willem Bontekoesingel ter hoogte van nr. 28 ongedaan hebben gemaakt, waardoor deze mevrouw met haar rollator niet meer op de stoep kan komen. Zij wordt hierdoor gedwongen om op de weg te blijven lopen wat een gevaarlijke en onwenselijke situatie met zich mee brengt.

Deze mevrouw doet dagelijks lopend haar boodschappen met een rollator en is al een paar keer bijna aangereden. Zij voelt zich erg onveilig. In het kader van toegankelijkheid staat in het VN-Verdrag handicap dat ook mensen met een beperking onbeperkt mee moeten kunnen doen. Vooral in een wijk waar een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking staat zou hier extra aandacht voor moeten zijn.

Wij hebben hiervoor een melding bij de gemeente uitgezet en hopen dat dit op korte termijn geregeld zal worden. Wij blijven dit kritisch volgen.

Delen