Gouda Vitaal heeft bij de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor o.a.:

  • Het oprichten van een woonfonds zodat koopwoningen ook mogelijk zijn voor mensen met een lager inkomen.
  • Voor het instellen van 1 loket bij de gemeente voor alle hulpvragen.- om in het winterplan ook de buitensportverenigingen mee te nemen.
  • Een korting op de gemeentelijke lasten gezien de koopkrachtcrisis.

Kijk hieronder voor ons volledig betoog.

Delen