Gouda Vitaal staat voor sociaal, duurzaam, betaalbaar en haalbaar beleid en zo hebben wij ook de begroting getoetst.

De wereld staat in brand. De woningmarkt ligt nog steeds op zijn gat. Veel mensen kunnen hun dagelijkse lasten niet meer betalen, zorgkosten rijzen de pan uit, en te midden van al deze onrust geeft onze gemeente geld uit aan risicovolle projecten zoals Ecopark en de verbouwing van het stadhuis.

Na het Turfmarktkerk debacle liggen de volgende drama’s al weer op de loer. De lasten voor onze inwoners stijgen alleen al voor het riool met 300 euro per huishouden. Ook wordt er veel geleend door dit college. En is er disbalans tussen verschillende domeinen in de begroting. Zo is er ook geen evenwicht tussen de investeringen in sport en cultuur. Er gaat 3 miljoen meer naar cultuur dan naar sport. Terwijl bewegen zeer belangrijk is. Zo zou ik graag zien dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden voor zwemlessen voor alle Gouwenaars. Dat kan schoolzwemmen 2.0 zijn, maar wellicht zijn er andere ideeën. Vraag aan het college: Heeft het College ideeën voor zwemlessen, zodat alle Gouwenaars hun zwemdiploma kunnen behalen?

Gouda Vitaal zou graag zien dat dit College de landelijke lijn van de stip aan de horizon op 2050 gaat volgen bij duurzaamheidsmaatregelen. Dus ook bij de verbouwing van het stadhuis. Dat het stadhuis toegankelijk wordt staat hoog op onze prioriteitenlijst. Gouda Vitaal heeft in oktober 2022 en vorige week tegen het uitgebreide plan van het stadhuis gestemd. Gouda Vitaal is van mening dat het Stadhuis, een monumentaal pand uit 1459, niet volledig te verduurzamen is. We leven in een tijd waar voor vele Gouwenaren het water financieel aan de lippen staat en daarom vindt Gouda Vitaal dit uitgebreide plan niet gepast. Dat de asbest verwijderd wordt in het pand vinden wij essentieel.

Dan komen wij bij het andere partijpunt: voldoende openbare toiletten. Wij zijn blij dat er in de binnenstad een servicepunt met openbare toiletten komt. En stellen tevreden vast dat het College Gouda Vitaal daarin uiteindelijk gehoord heeft. Toegankelijkheid loont. Maar dit komt nog onvoldoende tot uiting in de voorliggende begroting.

Gouda Vitaal is blij dat er meer woningen gebouwd worden en hebben geen voorbehoud bij meer sociale huurwoningen. Wij zouden graag zien dat er in Westergouwe meer dan 20% sociale huurwoningen komen. Ook raden wij het College aan om bij betaalbaar bouwen te kijken naar allerlei experimenten in het land. Er wordt nu te weinig gebouwd voor mensen met een modaal inkomen. Ook zouden wij graag meer gelijkvloerse woningen gebouwd zien worden, zodat mensen met beperkingen een passende woning kunnen vinden of juist langer thuis kunnen wonen. Gouda Vitaal komt nu nog niet met een motie, we wachten hiervoor de resultaten van het woononderzoek af, dat we gezamenlijk met de SP in de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. Vraag aan het college: Is het College bekend met experimenten van betaalbaar bouwen in andere gemeenten? Welke experimenten verdienen volgens het College navolging in Gouda?

Participatie komt onvoldoende van de grond. Inwoners en wij als gemeenteraad dienen in een vroeg stadium inspraak te hebben en serieus genomen te worden. Daar zit een duidelijk leerpunt voor dit College. En als er dan inspraak is geweest, moet er teruggekoppeld worden aan de raad wat ermee gedaan is en waarom het college afwijkt van de inspraak. De inwoner is immers niet gek. Je daar bewust van zijn, is de eerste stap op weg naar verandering. Een verandering die broodnodig is. Ook in 2024. Vraag voor het college: Erkent het college dat zowel de inwoner als de gemeenteraad te laat betrokken wordt bij de participatie? Wat gaat het college hieraan doen? Kan de evaluatie van de participatie rondom het plan van de Magelhaeslaan gedeeld wordt in de raad?

Wij sluiten af met een citaat van Aldous Huxley, een Engelse schrijver, bekend van het boek “Brave New World”: “Bewust zijn is alleen mogelijk door verandering; verandering is alleen mogelijk door beweging”.

Delen