Alweer de derde gemeenteraadsvergadering die ik meemaak als Fractievoorzitter van Gouda Vitaal, ook wel weer een bijzondere vergadering door aan het einde van de vergadering twee moties vreemd aan het einde van de vergadering. Ik kom er later op terug.

De raad begon met het afscheid van het raadslid van de Christen Unie dhr. L. Visser die na een ongeluk en een jaar herstel nu toch zijn taak als raadslid en fractievoorzitter neerlegt, Het ga je goed Leendert! ​ Zijn plek wordt ingenomen door nieuw talent bij de Christen Unie, dhr. A. Wanders. Succes Alexander!

Na wat plichtplegingen en hamerstukken (hamerstukken zijn besluiten die genomen worden zonder stemming). Het eerste besluit waar wel een stemming over gehouden werd was Startnotitie Circulaire economie, Gouda Vitaal heeft tegengestemd als enige partij, en wel waarom is te lezen in mijn stemverklaring:

De voorstellen zitten vol met wensdenken en onhaalbare doelen.

De kosten aan personele inzet en werkbudget zijn hoog zonder dat er duidelijk inzicht is wat we er voor terug krijgen. Een circulair bedrijventerrein is naar onze mening niet echt haalbaar. Bedrijven kunnen dit zelf ook organiseren, hebben daarvoor geen hulp of middelen van de gemeente Gouda hiervoor nodig. Er is grote inzet van de gemeentelijke organisatie nodig, betekend kosten voor de inwoners.

Evaringen uit het verleden met dit soort voorstellen, denk aan het Ecopark (4 ½ miljoen extra kosten) heeft gemaakt dat Gouda Vitaal extra kritisch is op dit soort voorstellen. Hier stonden we dus alleen, we gaan het zien in de toekomst!

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 was het volgende voorstel, in de commissie samenleving uitgebreid besproken, moeilijke onderwerpen omdat een gemeenteraad in de regio moet dealen met alle andere gemeenteraden in de regio, zoveel raden zoveel meningen. Uiteindelijk is de visie unaniem aangenomen in de Goudse raad. Een motie op deze visie is aangenomen met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Gouda Vitaal heeft voor gestemd. Jammer genoeg was er geen meerderheid voor de motie van Leefbaar Gouda over de Kinderombudsman/vrouw. Onze fractie leekt dit wel nuttig om dit te onderzoeken, helaas deelde wij slechts die mening met Gouda Positief en Leefbaar Gouda.

Het volgend besluit ging over het Investeringsbudget ondergrondse restafvalcontainers, het omgekeerd afval inzamelen, een onderwerp wat weinig in de stad losmaakt maar wel grote invloed gaat hebben op de inwoners van de stad. Onze tegenstem werd toegelicht met deze stemverklaring:

Investeringsbudget ondergrondse restafvalcontainers.

Wij hebben ook tegengestemd bij andere voorstellen op dit onderwerp, omgekeerde afvalinzameling draagt niet bij aan het gemak van de inwoners of het schoner maken van onze stad.

Ik vermoed als het zover komt dat iedereen met zijn huisvuil naar spaarzaam waarschijnlijk volle en in storing staande containers moet gaan sjouwen er wel tegenstand komt op dit onderwerp. Hoe het moet met mensen met een fysieke beperking, of ouderen is een groot raadsel, zoals gebruikelijk heb ik hier geen antwoord op gekregen van de Groen Links wethouder. Ik kijk er zelf niet naar uit om straten ver te gaan sjouwen met huisvuil. Het voorstel is wel aangenomen.

De vergadering werd afgesloten met een tweetal moties vreemd, de moties ‘Slavernij- en koloniaal verleden’ van de Christen Unie en van Gouda Vitaal. De afgelopen tijd zijn er twee commissie vergaderingen geweest over dit onderwerp. De aanleiding was een onderzoek naar het slavernij- en koloniaal verleden, wat resulteerde in een boek over dit onderwerp, ook zijn er stadsgespreken geweest over dit duistere verleden van Gouda. Tijdens de commissievergadering was er geen ruimte voor een debat, dat is jammer aangezien over dit onderwerp het nodige te zeggen is. Tijdens de commissie vergadering werden er diverse meningen geuit door de partijen, zoals het beeld van de gebroeders Houtman uit het plantsoen gooien met de naam Houtmansplantsoen. De gebroeders Houtman waren Goudse ontdekkingsreizigers die een aantal reizen hebben ondernomen naar Indië, en natuurlijk ook veel onheil hebben aangericht. Helaas kan je de tijd niet terug draaien. Natuurlijk moet je leren van het verleden, maar ook niet later als een soort ‘Ministerie van Waarheid’ ​ allerlei maatregelen nemen.​ We hebben in het verleden veel fouten dingen gedaan, denk aan Petrus (Pieter) Pijnacker die werd als een na laatste persoon die voor de moord op Geertrudis Vergeer – van der Pouw op 8 juni 1860 ter dood veroordeeld werd. De executie werd uitgevoerd op het schavot achter het Stadhuis, waar we nu soms toegesproken worden door hoogwaardigheidsbekleders of lieden als een z.g. bisschop uit Spanje en waar koningin Wilhelmina jaren later (1897) vanaf hetzelfde schavot de bevolking van Gouda toesprak. Tijden veranderen en we komen tot nieuwe inzichten de doodstraf is afgeschaft, ook slavernij pas laat in fases uiteindelijk in 1873, toch was er nu een motie van de Christen Unie die van het Houtmansplantsoen een plek willen maken om de bewustwording over het slavernij- en koloniaal verleden te vergroten. Op zich is goed, maar wat gaan we doen met alle andere plekken waar mensen in welke vorm onderdrukt zijn? Petrus Pijnacker was een moordenaar, dus kreeg zijn wel verdiende straf in de 19e eeuw. Maar hoeveel mensen hebben er niet ‘Aan de kaak gesteld’ op de kaak aan het Stadhuis? Wat hadden deze mensen gedaan? In diepe armoeden een brood gestolen, zich niet aan de moraal regels van die tijd gehouden? Maken we van de kaak of het hele Stadhuis, waar de vierschaar bijeen kwam en de mensen veroordeelde tot de meest vreselijke straffen een herdenkingsplaats? Komt er een monument voor de kinderen die op de steenplaatsen langs de IJssel onder vreselijke omstandigheden moesten werken, tot in de vorige eeuw heel normaal. Een monument voor kinderen die geen voortgezet onderwijs kregen omdat de ouders arm waren en het volgens de bovenmeester toch niet konden redden op een middelbare school?​

Natuurlijk zijn de gebroeders Houtman in onze moderne ogen boeven, ze waren op rooftocht wat ze in die tijd handel noemde. Toch voelen wij ons in de huidige tijd moreel verheven boven de gebroeders Houtman. Gelukkig zijn we tot veel andere inzichten gekomen, maar toch. Tegenwoordig doen we dit eigenlijk ook nog door geen eerlijke prijs te betalen voor grondstoffen uit derde en vierde landen, werkgevers die moeite hebben het zeer jeugdige personeel minimum loon te betalen, en dan een opruim kwartiertje invoeren waarbij dit personeel gratis moeten werken. Gemeentes die iemand in de bijstand tot op de laatste cent controleren. Uiteindelijk paste de Christen Unie de motie aan en verwijderde de tekst over het Houtmansplantsoen uit de motie vlak voordat de vergadering begon, aanleiding voor mijn om de Gouda Vitaal motie te laten vervallen. Helaas werd de gewijzigde CU motie nu niet gesteund door de PvdA, GL, PvdD en raadslid Van der Mije. Op dit onderwerp was het wel mooi geweest dat de raad zich unaniem uitgesproken had.

Gouda Vitaal

Hans van Dijk, fractievoorzitter

Delen