Wij ontvingen een reactie van een bewoner van de wijk Korte Akkeren naar aanleiding van de uitzending fysieke leefomgeving over de behandeling van het bestemmingsplan van de locatie Jan Ligthartschool.​

Er wordt door de inspreker van Wijkteam Korte Akkeren diverse ideeën geopperd voor de Jan Ligthart locatie waar ik als bewoner van deze wijk niet achter kan staan (als voorbeeld bijna geen parkeerplekken). Helemaal omdat het overkomt alsof ze spreekt namens alle bewoners van de wijk Korte Akkeren. Het is mij onduidelijk waar zij dit vandaan haalt. Ik heb geen enquête gezien en ook niet via Facebook waarin wordt gevraagd of er meer groen- en speelplekken moeten komen i.p.v. parkeerplekken. Dit vind ik een vreemde gang van zaken. Als er werkelijk geïnformeerd was in de wijk, dan waren er zeker goede ideeën gekomen.

Er wordt in de uitzending gesproken over diverse parkeernormen, die niet vaststaan. Dit brengt grote verwarring en het is mij nog steeds niet duidelijk. Ik zie als oplossing, dat je de projectontwikkelaar een opdracht meegeeft, om parkeerplaatsen onder de huizen of flatwoningen te laten maken. Dat heeft dan als voordeel dat er iets meer leefomgeving blijft voor een speelplaats of groen zoals de wethouder wil. En…… nog een voordeel geen parkeervergunning!!!

Delen