Bestemmingsplan Magalhaeslaan Deze locatie ligt achterin een wijk (woonerf), met maar 1 uitgang. Door het ontbreken van stoepen in deze wijk moeten de bewoners van de naastgelegen Gemiva-locatie (12 bewoners) voor mensen met een verstandelijke beperking op de Jan van Riebeecklaan, de hele wijk door voor het doen van bijvoorbeeld een boodschap. Hierdoor ontstaan onveilige situaties.

GoudaVitaal heeft dit in de afgelopen jaren onder de aandacht van de gemeente gebracht onder meer bij de Coördinator Fysieke Toegankelijkheid. Wij hebben eerder verzocht om bij de nieuwbouwplannen van de Magalhaeslaan (40 bewoners) een ontsluiting (stoep/fietspad) de wijk uit aan te brengen, zodat men niet de hele wijk door moeten om boodschappen e.d. te gaan doen.

Voor de behandeling van het bestemmingsplan hebben wij de volgende vragen ingediend:

1. Is dit verzoek bij u bekend?

2. Is er een ontsluiting in het bestemmingsplan opgenomen?

3. Zo nee, is het mogelijk om deze ontsluiting alsnog hierin op te nemen?

Delen