De punten welke door de voorzieningenrechter zijn aangegeven zijn bij de behandeling van het bestemmingsplan in de commissievergaderingen door een aantal partijen, waaronder Gouda Vitaal, al benoemd. Hier is helaas geen gehoor aan gegeven.

Onze ervaring is dat het hele proces onvoldoende zorgvuldig is geweest. Met als kers op de taart het feit dat de appelanten op vrijdag 19 november zijn uitgenodigd voor een gesprek met de portefeuillehouder op maandag 22 november, dit is voor de duidelijkheid binnen 3 dagen met een weekend erin. Dit zegt veel over het serieus nemen van de inwoners van Gouda. De behandeling van dit wijzigingsbesluit bevestigd dit nog eens, doordat dit binnen 3 dagen in de commissie Stad beeld-, oordeelsvormend en besluitvormend moest worden behandeld.

De schorsing opgelegd door de voorzieningenrechter geeft de ruimte om eerst een gerechtelijke uitspraak af te wachten om zo een zorgvuldig vervolgtraject in overleg met de omwonenden te kunnen waarborgen.

Delen