Vijf oppositiepartijen in Gouda, te weten Gouda Positief, VVD-Gouda, Gemeentebelangen Gouda (GBG), Leefbaar Gouda en Gouda Vitaal, zijn verbijsterd over het voornemen van het college om de gemeentelijke schuld buiten iedere proportie te gaan verhogen. Dat voornemen van het college staat verhuld aangegeven in de kadernota 2025-2028, en werd in een werksessie in de commissie bestuur van de gemeenteraad op 5 juni door de ambtelijke organisatie aan de raadsleden toegelicht. Het vormt de basis van de kadernota die op 1 en 3 juli aanstaande wordt besproken in de Goudse gemeenteraad.

Kennelijk betracht het college geen enkele terughoudendheid meer bij het uitgeven van geld. De huidige problemen zijn onder meer het gevolg van het debacle met de Turfmarktkerk en die van het Ecopark. Huisvesting van scholen neemt een groot aandeel in de plannen van het college: daarvoor bestaan echter alternatieve vormen van financieren, waarin scholen met een garantie van de gemeente zelf een hypotheek op hun gebouw nemen. Dat daarvoor niet is gekozen is niet aan de raad toegelicht en mogelijk niet eens onderzocht. Dat is voor genoemde partijen erg verontrustend. Geldverslindende activiteiten daarnaast zijn bijvoorbeeld uitgaven aan het verhogen van duurzaamheid van gemeentelijk vastgoed wat nauwelijks duurzaamheidswinst oplevert.

Mocht de rentestand de komende jaren uitkomen op gemiddeld 4% dan zal de rentelast op deze schuld jaarlijks 16-20 miljoen gaan bedragen waarvoor geen andere zaken in de stad kunnen worden gerealiseerd. Vele toekomstige colleges van Gouda zullen dan de molensteen om de nek dragen die dit college veroorzaakt. Andere gemeenten, zoals Alphen aan den Rijn, hebben de verantwoordelijkheid genomen om in deze onzekere tijden te gaan bezuinigen; de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Gouda nemen helaas die verantwoordelijkheid niet.

Op verzoek van een coalitiepartij werd in de commissie zelfs de vraag gesteld of er in de raad bij partijen bereidheid is om de lokale lasten verder te verhogen om zo die rentelasten op te hoesten. Dat terwijl de lokale lasten in Gouda al heel erg hoog zijn. De inwoners van Gouda staan bij dit college en deze coalitie financieel echt in de kou.

Delen