Als bij coffeeshops de overlast door te hard rijden, dubbel parkeren, straatvervuiling, intimidatie en afname van het veiligheidsgevoel, aanhoudt moet de gemeente ingrijpen en overgaan tot sluiting. Daarnaast is Gouda Vitaal voorstander om de coffeeshops uit de binnenstad te verplaatsen naar de buitenranden van de stad, bij voorkeur bij elkaar op een centrale en beheersbare plek.

Delen