Darkstores met flitsbezorging zoals Flink, zijn niet welkom in Gouda. Daartoe heeft de gemeenteraad woensdagavond in een besloten vergadering beslist.

Gouda Vitaal ziet de problemen die rondom dit soort diensten nu al in de grote steden bestaan, zoals verkeersveiligheid, aanblik van de afgeplakte ramen en overlast van wachtende koeriers. Wij hebben voor het voorbereidingsbesluit gestemd, zodat er een (paraplu) bestemmingsplan kan worden voorbereid en er zorgvuldig gekeken kan worden waar dit soort diensten wel gevestigd zouden kunnen worden. Foto Goudse Post.

https://www.goudsepost.nl/nieuws/algemeen/302788/darkstores-niet-welkom-in-gouda

Delen