Op maandagavond 7 januari heeft onze kandidaat Peter van der Zwan namens Gouda Vitaal deelgenomen aan het duurzaamheidsdebat. Thema’s die aan de orde kwamen, waren maatschappelijk verantwoord ondernemen, de energietransitie en de oprichting van een zogenaamde Groenraad voor beheer van het groenfonds.

Door Peter is aangegeven dat ook Gouda Vitaal van mening is dat de gemeente bij inkoop eisen stelt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van leveranciers, maar dat dit breder is dan duurzaamheid. Het gaat om de zogenaamde drie P’s, t.w. planet, profit en people. Ook kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de inzet van mensen met een beperking door deze leveranciers als social return.

Voor Gouda Vitaal is het motto “sociaal en duurzaam, maar ook haalbaar en betaalbaar”. Door Peter is toegelicht waarom Gouda Viraal geen voorstander is van het inzetten van extra financiële middelen door de gemeente zelf. Op dit moment gaan inwoners al gebukt onder de hoge energielasten en is er energiearmoede. En extra investeren door de gemeente is voor de inwoners een sigaar uit eigen doos, en feitelijk nog een greep uit de portemonnee van de inwoners. Wel wil Gouda Vitaal de inwoners ontzorgen bij het investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Nu is het zo dat slechts een deel van de investering in duurzaamheidsmaatregelen wordt gesubsidieerd. Voor veel inwoners is de eigen investering van duizenden euro’s te hoog. Gouda Vitaal wil de mogelijkheid creëren dat de gemeente deze voorinvestering overneemt om dat later te verrekenen met de besparing die inwoners behalen op de energierekening. Wanneer de gemeente het risico overneemt, zal de bereidheid van inwoners toenemen zonder dat het de gemeente geld hoeft te kosten.

Gouda Vitaal is voorstander van meer directe invloed van inwoners op keuzes die de gemeente moet maken. Een Groenraad die uit inwoners bestaat en het groenfonds beheert, kan hiervan een vorm zijn. Voor Gouda Vitaal is vroegtijdige betrokkenheid en participatie van inwoners een gewenste ontwikkeling om draagvlak te vergroten. In de afgelopen periode is de gemeente in participatie te kort geschoten, hetgeen heeft geleid tot rechtszaken die de gemeente ook stelselmatig verliest. Dit laat zien dat de gemeente te weinig rekening houdt met de belangen van haar bewoners.

Delen