Gouda Vitaal maakt zich zorgen over uit de hand lopende parkeerkosten voor inwoners, wanneer sommige ideeën van partijen werkelijkheid worden. Het gaat met name om de gedachte het parkeren op straat terug te dringen voor inwoners van de binnenstad, Korte Akkeren, Kort Haarlem en de Kadebuurt, waarbij parkeren op straat alleen wordt toegestaan wanneer de inwoner kan aantonen afhankelijk te zijn van de auto. In alle andere gevallen moet de auto in te bouwen parkeergarages worden geparkeerd. Dat kan de inwoner wel 100 tot 200 euro per maand gaan kosten om de auto te parkeren. Voor Gouda Vitaal is dat een te hoge prijs. Natuurlijk wordt onderkend dat in deze wijken grote parkeerproblemen zijn, maar het is niet aan de gemeente om te bepalen dat inwoners geen auto nodig hebben.

Gouda Vitaal wil met de inwoners in gesprek over mogelijke oplossingen en samen met hen komen tot een haalbare en proportionele oplossing.

Mogelijke oplossing voor grote transportbussen, vrachtauto’s, etc.

Een groot probleem is de toename van grote voertuigen (transportbussen, vrachtauto’s, etc.) die na werktijd worden geparkeerd in veel wijken; dit geldt zeker ook voor de eerder genoemde wijken. Gouda Vitaal is voorstander van een parkeerverbod in woonwijken van deze voertuigen, en wel tussen 18.00 en 7.00 uur en in de weekends. Het is mogelijk hiervoor een bepaling op te nemen in de APV.

In plaats daarvan moet er hiervoor een veilige, centrale parkeervoorziening komen buiten de wijk of stad (cameratoezicht, omheining, etc.).  Dit betekent dat de inwoners hierdoor minder overlast krijgen door het niet langer in de wijk parkeren van deze bussen, en de gebruikers van deze bussen erop kunnen vertrouwen dat hun voertuig (met vaak kostbare inhoud) veilig staat geparkeerd. Groot voordeel is dat de parkeerkosten voor deze voertuigen in het algemeen als bedrijfskosten kunnen worden opgevoerd en daarmee fiscaal aftrekbaar zijn; hiermee betaalt ook de rijksoverheid deels mee aan oplossing van dit probleem.  

Delen