Gisteravond stond de behandeling van de Kadernota op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder onze inbreng.

Voorzitter,
Met veel plezier sta ik vanavond voor u namens Gouda Vitaal, we mogen vanavond iets zeggen hier in de raad over de kaders. Om te beginnen wil ik iets positief zeggen over iets waar Gouda Vitaal zeer verheugd over is: op donderdag 4 juli wordt de fietsenstalling op de Nieuwe Markt geopend, niet alleen een fietsenstalling maar ook 2 openbare toiletten aanwezig en een openbaar mindervalide toilet. Ook is er een babyverschoningsruimte. In de stalling zijn afsluitbare lockers aanwezig, waar bezoekers van de binnenstad hun bagage tijdelijk kwijt kunnen. Op 23 februari 2022 kwam Gouda Vitaal samen met de VVD en OSG met de motie ‘Voldoende openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten’ die die avond unaniem is aangenomen. Er is een stap gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel op dit onderwerp.

Tot zover het goede nieuws. Het is somber gesteld met de financiële draagkracht van veel Gouwenaars. De vaste lasten zijn hoog in Gouda en volgens het door de gemeente gepubliceerde Global Goals Dashboard hebben veel Gouwenaars moeite om rond te komen. De laatste twee jaar zijn de vaste lasten aanzienlijk gestegen. In een wijk als Korte Akkeren bijvoorbeeld geeft 28,9 procent aan dat zij op dit moment niet rondkomen, en in een nieuwe wijk als Westergouwe is dit in twee jaar gestegen van 12,3 procent naar 27,6 procent. De kreet in de jaarrekening ‘Het gaat goed met Gouda’ geldt misschien voor de gemeente zelf, maar zeker niet voor een groot deel van onze inwoners. Pijnlijk dat het college wel met trots een positief saldo van 11,1 miljoen euro over het afgelopen jaar laat zien, maar niet bereid is om iets te doen aan de gemeentelijke lasten die tot een van de hoogste van Nederland behoren.

Wij twijfelen zeer aan de effectiviteit van vele maatregelen ter verduurzaming van onze stad, het college houdt nog altijd vast aan een bijna gasloos Gouda in 2040. Gouda Vitaal heeft grote twijfels aan de haalbaarheid van alle plannen, denk hierbij aan het debacle van de warmtenetten in onder meer Plaswijck en de netwerkcongestie op het elektriciteitsnet. Voeg hierbij het debacle van het miljoenen extra kostende Ecopark. Wij zijn van begin af aan zeer kritisch op deze luchtfietserij, Gouda Vitaal heeft vanaf het begin tegen de stadhuis plannen gestemd. Later voegden ook andere partijen zich hierbij. Hoeveel CO2 kunnen we uitsparen met het verduurzamen van een gotisch stadhuis? Naar ons inzicht kunnen we dit geld beter steken in het verduurzamen van de sociale huurwoningvoorraad in Gouda. Zo voorkomen we dat nog meer bewoners van onze stad in armoede moeten leven. Wil Gouda Vitaal niet een duurzaam Gouda? Dat willen we wel, het landelijk streven is 2050 laten we doen wat we kunnen en zoveel mogelijk aanhaken bij landelijke maatregelen en ons zeker niet laten verleiden tot onzekere experimenten. Hierbij in gedachten houden ‘haalbaar en betaalbaar’.

Een onderwerp waar veel over te zeggen is participatie. Ik heb maar 5 minuten, wat ik wel wil zeggen is dat participatie geen schoonheidsprijs verdient in Gouda. Mijn partij krijgt de indruk dat het college participeren met de bevolking toch meer als een last dan een lust ziet. Denk hierbij aan het parkeerdebacle in de binnenstad, maar vooral in de wijken Korte Akkeren en Kort Haarlem waar met trucs gereguleerd parkeren door de strot van de bewoners geduwd wordt. Wij kunnen het niet uitleggen aan de mensen in de wijken, het college schijnbaar ook niet gezien het aantal vragen dat Gouda Vitaal nog altijd krijgt van de bewoners. Voeg hierbij nu het ongenoegen van de marktkooplieden die op hoge kosten gejaagd worden, en de chaos is weer compleet. Gouda Vitaal verwacht nu echt dat er nu werk gemaakt gaat worden van participatie, en we verschoond blijven van termen als ‘we kunnen ook teveel participeren” die we vaak in commissievergaderingen ’ horen. Laten we gaan luisteren naar onze stadsgenoten en ook deze kennis en kunde gebruiken bij het besturen van de stad. Ik wil nog iets zeggen over verkeersveiligheid in Gouda, en dan speciaal voor kwetsbaren en ouderen. Alweer een vreemd experiment van dit college. Het verwijderen van de fietspaden maakt het er niet veiliger op, Gouda Vitaal heeft recentelijk met de VVD en GoPo hier vragen over gesteld, dus wij wachten de antwoorden hierop even af.

De beantwoording van onze vragen over het OV maakt dat Gouda Vitaal somber gestemd is over de aanpak hiervan in Gouda, het college beroept zich op het feit dat de Provincie hier de dienst uitmaakt en de gemeente maar weinig invloed heeft. Ik mag toch hopen dat het college zijn uiterste best gaat doen om het OV met de nieuwe aanbesteding optimaal geregeld te krijgen? Met ook mogelijkheden voor experimenten als kosteloos vervoer voor bijvoorbeeld de Rotterdampas houders, en jeugdigen uit gezinnen zonder financiële draagkracht.

Tot slot niet iedere Gouwenaar is gezond, jong en actief, er zijn ook mensen die de zelfstandigheid behouden door het bezit van een auto of gebruik van het OV, niet iedereen springt op de leenfiets, al was het alleen maar omdat die meestal voor oud vuil op een stapel in de struiken te vinden zijn. Ik hoop dat het college tot andere inzichten komt, zodat de Goudse bevolking zich weer thuis gaat voelen in onze stad


Delen