Allereerst willen we als Gouda Vitaal onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van vluchtelingen; daar mag echt geen twijfel over bestaan.

Wel hebben we ten aanzien van het voorliggende raadsvoorstel een aantal bedenkingen; die hadden/hebben te maken met de kosten voor dagbesteding die door de gemeente in plaats van het COA worden bekostigd (20.000 euro per maand).

Maar ook de plek; weer worden op dit dossier de verwachtingen naar de bewoners niet waar gemaakt. In het raadsvoorstel wordt al een voorschot genomen op nog anderhalf jaar; maar het vluchtelingenprobleem is over anderhalf jaar niet opgelost, en waarschijnlijk ook niet over drie of vier jaar. Vluchtelingen blijven binnenkomen, maar de doorstroming naar woningen voor statushouders vindt niet plaats vanwege het tekort aan woningen. Het voorschot dat het college neemt op nog anderhalf jaar op deze locatie, en waarschijnlijk nog langer vinden wij onwenselijk  (het door velen gewenste onderzoek naar walstroom voor deze locatie bevestigt voor ons ook dat al rekening wordt gehouden met een langere periode, anders hoef je die investering niet te doen).

Wij hadden graag gezien dat in het voorstel een onderzoek naar een alternatieve locatie was opgenomen. De Veerstal kan daarbij nog steeds worden meegenomen; misschien niet vanaf 1 juli maar wel vanaf het najaar. Eventueel met een kleinere boot als dat om nautische redenen nodig is. Daar moet het COA zich dan maar voor inzetten. Het is in ieder geval een locatie waar de afstand met direct omwonenden veel groter is en waarschijnlijk geluidsoverlast, belemmering van uitzicht, etc. ook veel minder zullen spelen Dat de Veerstal geen optie is vanwege evenementen en pleziervaart vinden wij geen valide argumenten. Er worden grote woorden gebruikt (crisis, schrijnende situaties), en we kennen het probleem van de vluchtelingenopvang in Ter Apel. Des te meer betreuren we het dat evenementen en pleziervaart dan kennelijk zwaarder wegen dan deze vluchtelingencrisis. Maar dat bewoners van Korte Akkeren wel worden geacht een stuk van hun woongenot voor jaren kwijt te raken.

Wij hebben overwogen een amendement hiervoor in te dienen, hebben ook wel hiervoor gepolst, maar achtten de kans dat dit het zou halen te klein. Daarom geen amendement, maar wij kunnen het raadsvoorstel dan helaas ook niet steunen.

Delen