Ons amendement heeft betrekking op een relatief kleine groep, maar het individuele leed kan heel groot zijn. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, die vanwege het niet kunnen traplopen, niet naar buiten kunnen. Het gaat sowieso om mensen die al een urgentie hebben, maar binnen die groep nu beter in staat zijn om een passende woning te krijgen. Zonder dit amendement zal dat  lastiger worden in de toekomst.

Aangezien ons amendement niet is aangenomen hebben wij tegen de huisvestingsverordening gestemd:   Wij realiseren ons dat er een huisvestingsverordening moet zijn, als deze verlopen is heeft de gemeente geen mogelijkheid meer om te sturen.  Aangezien onze aanpassing niet wordt overgenomen vinden wij de huisvestingsverordening een dermate verslechtering voor de groep kwetsbare inwoners en hebben dan ook tegen het aannemen van verordening gestemd.

Delen