De Goudse bevolking bestaat voor 51% uit vrouwen. ​ Verder zijn in Gouda 30% van de inwoners afkomstig uit niet westerse landen, uit maar liefst 101 landen en culturen.

In de gemeenteraad en in het nieuwe college van Burgemeester en wethouder is er te weinig van deze afspiegeling te zien.​ Het te vormen college is onvoldoende representatief voor de Goudse samenleving

Daarom roept Gouda Vitaal de partijen op middels een motie

  • het belang van diverse representativiteit te erkennen en dit in het vervolg zwaarder mee te wegen in het voordragen van kandidaat-wethouders;
  • bij een toekomstige wissel van collegeleden het representatieve karakter van het college te verbeteren.
    Helaas heeft deze motie het gisteravond niet gehaald.
Delen