Helaas is onze motie koopkracht, Geen lastenstijging in verband met koopkrachtcrisis, welke wij met Leefbaar Gouda hebben ingediend met slecht 9 stemmen voor en 35 stemmen tegen weggestemd.

De motie:

Constaterende dat:

 • Huishoudens dit jaar en komend jaar te maken hebben met een ongekende stijging van lasten als gevolg van de energiecrisis en hoge inflatie
 • Dit voor veel huishoudens leidt tot problematische situaties, waarbij het steeds moeilijker wordt om te voldoen aan de financiële verplichtingen
 • Dit in steeds meer gevallen leidt tot ongewenste ontwikkelingen (niet kunnen betalen van rekeningen,  te hoge schulden, afsluiten van voorzieningen, opzeggen van lidmaatschappen, etc.)
 • Het bovenstaande niet alleen meer lage inkomens betreft, doch ook veel middeninkomens raakt
 • Ook maatschappelijke organisaties en (sport) verenigingen geconfronteerd worden met de hoge energieprijzen, maar de eigen bijdragen, contributies, e.d. niet durven te verhogen uit angst voor opzeggingen en dalend gebruik van voorzieningen (er zijn zelfs sportverenigingen waar niet meer mag worden gedoucht, om kosten te beperken) 
 • Ondernemers in het midden en kleinbedrijf hun exploitatie als gevolg van de stijging van de lasten voor energie niet rondkrijgen en nadenken over het beëindigen van de bedrijfsvoering.  

Overwegende dat:

 • Dit ernstige gevolgen heeft voor het welzijn van de betreffende huishoudens, van jong tot oud
 • De deelname aan activiteiten, lidmaatschap van verenigingen en voortbestaan van (maatschappelijke) organisaties ook hierdoor onder druk komt te staan
 • Voorkomen moet worden dat mensen als gevolg hiervan buiten de boot dreigen te vallen, maar ook dat (maatschappelijke) organisaties en verenigingen activiteiten moeten staken

Van mening zijnde dat:

 • Zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat mensen als gevolg hiervan buiten de boot dreigen te vallen, maar ook dat (maatschappelijke) organisaties en verenigingen genoodzaakt zijn hun activiteiten te staken
 • De gevolgen van de koopkrachtcrisis extra aandacht dient te krijgen in de beleidskeuzes voor de komende jaren, ook wanneer dit moet leiden tot uitstel voor nog te ontwikkelen nieuw beleid

Gouda Vitaal verzoekt het College;

 1. Ervoor te zorgen dat gemeentelijk beleid en keuzes de financiële positie voor huishoudens nu en het komende jaar niet nog verder laat verslechteren, als gevolg van bijvoorbeeld stijging van gemeentelijke lasten, eigen bijdragen, etc.
 2. Extra middelen en capaciteit vrij te maken voor ondersteuning van huishoudens die als gevolg van de huidige koopkrachtcrisis in financiële problemen komen en als gevolg hiervan hun (energie) rekeningen niet meer kunnen betalen.
 3. Specifieke maatregelen te treffen die voorkomen dat kinderen de dupe worden van de huidige crisis en niet meer in staat zijn om te sporten, zwemmen, etc.
 4. Maatschappelijke organisaties en verenigingen die (mede) afhankelijk zijn van contributies en eigen bijdragen van verenigingen te compenseren voor de hogere lasten, o.a. als gevolg van de stijging van de energieprijzen.
 5. Te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nog mogelijk zijn om huiseigenaren te ontzorgen en te stimuleren bij het nemen van de benodigde energiebesparende maatregelen, hoe het isoleren en verduurzamen van (sociale) huurwoningen versneld kan worden, en verhuurders hiertoe te dwingen (bijvoorbeeld middels een verhuurdersvergunning).
Delen