Gouda Vitaal is van mening dat de schaatsbaan een belangrijke activiteit is voor de stad, haar inwoners en toeristen. De energietarieven zijn gestegen tot een niveau dat we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Met deze motie roepen wij het college op om te onderzoeken of er energievriendelijker methodes zijn, bv kunststofplaten/synthetisch ijs voor de 200m schaatsbaan rondom het Stadhuis die in bedrijf zal zijn van woensdag 32/23/3033 t/m zondag 15/01/2023.

Voor deze motie was helaas onvoldoende steun. De motie is ingetrokken met de toezegging van de wethouder dat hij binnenkort in gesprek gaat met de initiatiefnemer en hierover de raad zal informeren.

Delen