Ruim 2 miljoen Nederlanders met een spijsverteringsziekte kunnen niet langer dan 5 minuten hun behoefte ophouden. Daar komt nog bovenop de 1,5 miljoen blaaspatiënten, ouderen, vrouwen en dagjesmensen en dat de nood voor rolstoelgebruikers nog hoger is. Goed dat onze motie ondersteund door VVD en OSG unaniem is aangenomen. Eindelijk wordt er beleid ontwikkeld voor voldoende openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten in Gouda.

Gouda is op de ranglijst van toilet vriendelijkste gemeente gedaald van de 117 plek in 2020 naar de 155e plek in 2021. Deze uitslag is gebaseerd op de gegevens in de HogeNoodapp, maar uit recent onderzoek van Gouda Vitaal en iemand van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) gebleken is dat deze gegevens niet kloppen. Van de 7 rolstoeltoegankelijke toiletten vermeld in de HogeNoodapp bleken er maar 2 toegankelijk voor een rolstoel te zijn.

Reden voor Gouda Vitaal om een motie in te dienen zodat hier beleid op gemaakt gaat worden en hierbij de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) en de Goudse Cliëntenraad (GCR) te betrekken.

Delen