Het huidige systeem van gescheiden afvalinzameling is wat Gouda Vitaal betreft mislukt. De plastic afvalzakken aan de lantaarnpalen zijn ons een doorn in het oog en worden opengehaald door dieren wat veel zwerfafval tot gevolg heeft. Ook de stankoverlast van deze zakken in de zomer is ongewenst. Gouda Vitaal is voor nascheiding wat minder afvaldumpingen tot gevolg heeft en gebleken is dat machines beter kunnen scheiden.

Delen