De hoogtebeperking in de Constantijn Huygensstraat in de Goudse wijk Korte Akkeren wordt ingetrokken. Op 17 mei 2023 is de nieuwe nota grote en zware voertuigen Gouda vastgesteld. Volgens de gemeente Gouda kan het besluit voor de hoogtebeperking worden ingetrokken, omdat er sinds 2018 geen negatieve effecten zijn opgetreden.

In 1992 zijn er, doordat het grondwaterniveau was verlaagd en de houten palen van de funderingen bloot kwamen te liggen, betonnen koppen op de houten funderingspalen van de huizen gezet. Daarna is er besloten dat er geen vrachtverkeer meer door de Constantijn Huygensstraat (vanaf de dijk tot aan huisnummer 71) mochten rijden door de aannemer om de funderingen van de huizen te beschermen en is de hoogtebeperking ingesteld.

Een omwonende geeft aan dat de hoogtebeperking er in het verleden steeds vanaf werd gereden en deze uiteindelijk door de gemeente niet meer is teruggeplaatst. Hierdoor is er regelmatig overlast van (te hard rijdend) vrachtverkeer waardoor er trillingen ontstaan en de huizen staan te schudden. Men is bang dat er scheuren in de huizen komen!!! Nu de hoogtebeperking weg is en er vrachtverkeer door de straat rijdt merk je dat dat binnen in huis. Het huis is aan het schudden en daardoor is er een scheur in mijn muur ontstaan. Dit is alleen lastig te bewijzen. Dit verhaal is destijds ook aangeven bij de gemeente.

Een laatstgehouden snelheidscontrole werd tot stomme verbazing van de bewoners niet in de Constantijn Huygensstraat gehouden, maar voorbij de Plus in een smal straatje. Hiervan is melding gemaakt bij het meldpunt Gouda.

Bezwaar maken tegen het intrekken van de hoogtebeperking is nu nog mogelijk tot 26 maart 2024 (6 weken nadat het besluit is gepubliceerd 14-02-2024). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda via 0182-588288.

Klik op de link voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-75190.html Mocht u hierbij hulp kunnen gebruiken geef dit dan via info@goudavitaal.nl aan ons door, dan nemen wij contact met u op.

Statistieken en advertenties bekijken

Bericht promoten

Delen