Er zijn mensen die een baan hebben, maar ten gevolge van overlijden van familielid, echtscheiding, tijdelijk huurcontract ect. dakloos worden. Zij zijn niet in staat om een woning in de vrije sector te huren of een woning te kopen.

Dit is de groep die op straat komt te staan en niet in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang vanuit de gemeente, want het betreft alleen woonproblematiek en geen psychiatrische of verslavingsproblematiek Gouda Vitaal is benaderd door iemand die al bijna een half jaar dakloos is i.v.m. een onbewoonbaar verklaarde woning. Gelukkig heeft deze persoon na vele maanden bij diverse mensen gelogeerd te hebben net een eigen woning gevonden.

Op 25 maart jongstleden was in het programma Nieuwsuur te zien dat dat er 1000den zelfredzame daklozen zijn, die overal logeren of in de auto slapen. Ook in Gouda zijn onzichtbare daklozen, doordat men door het woninggebrek geen passende betaalbare woning kan vinden. In Gouda kan een dakloze zich melden bij het Toegangsloket van de gemeente en zij bepalen of iemand in aanmerking komt voor de maatschappelijke opvang.

Gouda Vitaal roept het college op om de mogelijkheden tot ondersteuning te onderzoeken en dit uiterlijk op 1 oktober 2023 terug te koppelen aan de raad. Helaas heeft onze motie (bijna) geen steun van andere partijen gekregen.

Delen