Foto: Raymond Aarsman

Deze week komt de verordening ‘Gereguleerd parkeren’ in stemming en onze verwachting is dat de verordening moeiteloos zal worden aangenomen. De verordening is het cement van het gereguleerd parkeren, waardoor het mogelijk wordt om duur parkeren mogelijk te maken en parkeerplaatsen op te heffen, zonder dat er aan randvoorwaarden voldaan gaat worden, zoals beperkt gratis parkeren wat ondernemers graag willen, een betere OV en voorkomen dat lage inkomensgroepen beperkt worden.

Helaas kan Gouda Vitaal door ziekte van ons raadslid hier niet bij aanwezig zijn. Wij hebben deze motie bij alle fracties uitgezet voor steun en zijn in overleg gegaan met een aantal fracties van lokale partijen met het verzoek om deze motie mede namens ons in te dienen, zodat wij toch iets kunnen betekenen voor m.n. de inwoners van Korte Akkeren en Kort Haarlem. Tot nu toe krijgen wij hier geen steun voor. Wij roepen hierbij de fracties van de gemeenteraad van Gouda dan ook nogmaals op om deze motie in te brengen en op te komen voor de inwoners van Gouda.

Onze motie ‘Gereguleerd parkeren’

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 7 februari 2024  
In 2023 zijn de wijkmobiliteitsplannen vastgesteld waar de plannen voor gereguleerd parkeren in zijn opgenomen. Tijdens de commissie avond op 17 januari j.l. werd door insprekers, gesteund door een groot publiek, aangegeven dat bewoners zich overvallen voelden door de plannen en gaven zij inzicht in wat voor impact dit voor bewoners heeft. De zorgen gingen om de kosten voor een parkeervergunning, de kosten voor bezoekers c.q. de bezoekersregeling, een eventueel maximum aantal vergunningen per adres en de negatieve gevolgen die dit heeft voor het dagelijks leven voor de inwoners (stijgende kosten, minder participatie, minder bezoek, geen auto voor inwonende kinderen, vereenzaming, etc.)     

Constaterende dat:  
De huidige plannen van het college nauwelijks mogen rekenen op enig draagvlak bij de inwoners.
De plannen in de huidige vorm met name negatief uitpakken voor de inwoners die op onregelmatige tijden werken, veelal werkzaam zijn op plaatsen die niet of slecht bereikbaar zijn met openbaar vervoer, niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken door hun vaak fysieke arbeid (in tegenstelling tot veel hoogopgeleide inwoners) en vaak beschikken over een lager inkomen.  

Er ook andere vormen zijn van parkeerregulering, waarbij de bewoners en hun bezoek niet worden benadeeld; een goed voorbeeld betreft de parkeerregulering binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Voor de vergunning die vier jaar geldig is, betaalt men daar eenmalig 70 euro, en ook de bezoekersregeling is gratis.
Roept het college op om:
Te onderzoeken op welke wijze en met welke kosten de invoering van parkeerregulering ook voor Gouda kan plaatsvinden op vergelijkbare wijze als de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De raad hierover uiterlijk in Q3 2024 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.
Gouda Vitaal

Delen