Het paraplubestemmingsplan Wonen is een stapje in de goede richting en schept meer mogelijkheden voor de bewoners in onze mooie stad Gouda.

25% van de woningen zijn voor Gouwenaren van Politie, onderwijs en zorg. De projectontwikkelaar van de 1828 flats in de spoorzone heeft aangegeven dat bij de start de woningen in eerste instantie alleen voor Gouwenaars bedoeld zijn.

Andere gemeenten in de regio richten zich ook in eerste instantie op hun eigen inwoners. Als Gouda dit paraplubestemmingsplan niet aanneemt, zullen ook meer mensen van buiten Gouda zich richten op de Goudse woningvoorraad.

Delen