Dank voor het vertrouwen in Gouda Vitaal, aan allen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij de komende vier jaar ons kunnen inzetten voor de inwoners van Gouda en onze stem kunnen laten horen in de raad; wij zullen staan voor een sociaal en duurzaam beleid, maar zullen daarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid steeds als uitgangspunt blijven hanteren. Geen gemeenschapsgeld uitgeven aan eigen politieke stokpaardjes die helaas maar al te vaak vooral een symbolisch karakter hebben. De inwoners van Gouda mogen er ook op vertrouwen dat Gouda Vitaal de gemeente hier actief op zal  controleren en zich zal inzetten voor meer transparantie over besluiten.

Hoe moeten we nu de verkiezingsuitslag uitleggen?

  1. Allereerst is de de opkomst 5,2% lager dan vier jaar geleden. Over pakweg 60.000 stemgerechtigden is dit 3100 stemmen, meer dan 3 zetels dus. Het opkomstpercentage was voor Gouda in 2018 56,9%, nu nog maar 51,7%. Naarmate het opkomstpercentage lager is, wordt de uitkomst hierdoor sterker beïnvloed.
  2. Gouda Vitaal is tevreden over het eigen resultaat; wij zijn een nieuwe partij, met kandidaten uit lokale partijen in Gouda maar ook afkomstig van landelijke partijen. In november 2021 zijn we opgericht en we hebben er hard aan moeten trekken om bekend te worden. 4,1 procent dus ongeveer 1270 mensen die op ons hebben gestemd. Ook felicitaties voor de andere winnaars, D66, GL, GBG, GoPo en PvdD.
  3. Partijen hebben altijd de neiging om de verkiezingsuitslag zo veel mogelijk in eigen voordeel uit te leggen. Winst wordt door collegepartijen uitgelegd als  steun aan het lokaal beleid, bij verlies wordt graag  verwezen naar wat er landelijk bij een partij aan de hand is zoals bij CDA. Ongetwijfeld zal de halvering van het zetelaantal van het CDA daarmee te maken hebben, maar dat de procentuele winst van D66 en GL moet worden uitgelegd als steun aan het lokale beleid, is echt te kort door de bocht.
  4. Laten we kijken naar de feiten. In Gouda hebben we toch een bijzondere situatie; twee partijen (50Plus en SP) die er zelf voor hebben gekozen niet meer mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Samen goed in 2018 voor 4000 stemmen, 4 zetels, ruim 12 procent van de stemmen. Ongetwijfeld zal een groot deel van de mensen die in 2018 nog op deze partijen hebben gestemd, nu zijn thuis gebleven. En daarmee de opkomst nog verder hebben verlaagd.
  5. Van de feitelijk vier zetels die beschikbaar komen omdat twee partijen niet meedoen, hebben de coalitiepartijen er per saldo maar 1 van kunnen binnenslepen, de overige partijen hebben er drie hiervan  binnengesleept. Met andere woorden, de coalitiepartijen hebben een nog grotere procentuele meerderheid, maar ons inziens moet dat niet worden beschouwd als extra steun.
  6. Ook op een andere manier berekend, kun je niet zeggen dat de coalitie heeft gewonnen. De coalitiepartijen hebben in 2022 samen 53,8 procent van de stemmen gehaald, tegenover 52,2 procent in 2018. Wanneer je dat afzet tegen het aantal stemgerechtigden in 2018 (56.977) en het huidige opkomstpercentage verwerkt, betekent dit op basis van het huidige verkiezingsresultaat 15.848 stemmen voor de gezamenlijke coalitiepartijen. Echter, in 2018 had de coalitie bij elkaar 16.817 stemmen. Dit betekent dus omgerekend duizend stemmen minder voor de coalitie dan vier jaar geleden. Dat het er uiteindelijk wel meer zijn geworden, wordt veroorzaakt doordat het aantal stemgerechtigden is gestegen. Voor die stijging moet je het huidige resultaat corrigeren, omdat je anders appels met peren aan het vergelijken bent. Deze correctie hebben we dus hierop uitgevoerd.

Gouda Vitaal ziet in de uitslag, maar vooral de steeds lagere opkomst, reden om te werken aan herstel van vertrouwen van de burger in de politiek. Politiek moet zich bescheiden opstellen en meer rekening houden met haar inwoners. Voor Gouda Vitaal betekent het meer inzetten op directe invloed en betrokkenheid van inwoners bij belangrijke thema’s. Het vergroot het draagvlak voor besluitvorming, maar voorkomt ook dat lokale politiek verwordt tot een steeds kleiner wordend select gezelschap van gelijkgestemden. Een andere politiek.

Delen