We hebben hierover in de afgelopen jaren een aantal keer gesproken in de raad. Wij en met ons nog een aantal partijen hebben hierover onze zorgen uitgesproken. Ook hierbij is het participatietraject weer rampzalig verlopen. Bij de besluitvorming door het college is volledig voorbij gegaan aan het voorgestelde compromis door omwonenden, waardoor deze zich genoodzaakt zagen om naar de rechter te stappen. Een terecht oproep wat ons betreft voor een nieuw participatietraject, het geschonden vertrouwen te herstellen en de rechterlijke uitspraken en het onderzoek van Peutz te accepteren. Helaas heeft de motie ingediend door SGP het niet gehaald met 16 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

https://goudsdagblad.nl/Lokaal/rechter-tikt-gemeente-gouda-op-de-vingers-vanwege-geluidsovelast

Delen