De fractie van Gouda Vitaal is benaderd door een aantal omwonenden van de Philips Willemsingel. Aan de Philips Willemsingel ligt een voetpad met daarnaast een grasstrook, waaronder een hoofdriool loopt. Op het hoofdriool staan een rij bomen. De grond om het riool zakt weg, waardoor de bomen gedeeltelijk op het riool staan en gedeeltelijk opzij gezakt zijn. De bomen staan scheef over het voetpad heen. Wij hebben hier schriftelijke vragen over ingediend. Klik hier voor de vragen.

Delen