Op woensdag 2 maart zijn de Goudse debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gestart met het debat van het seniorenplatform in de Veste. Een avond waar met name de thema’s wonen, ouderen en eenzaamheid en ouderendiscriminatie aan bod kwamen. 

Over deze thema’s werden veel vragen gesteld.  Gouda Vitaal heeft o.a. aangegeven dat de inwoners van Gouda bij alle plannen gevraagd moeten worden om mee te denken bij het opstellen van beleid, in plaats van dat er medegedeeld wordt hoe de gemeente zaken wil gaan uitvoeren. Ook hebben wij aangegeven dat sociale huurwoningen niet verkocht mogen worden en dat er ook meer goedkope koopwoningen gebouwd moeten worden gezien de jaren lange wachtlijsten. Wij hebben extra aandacht gevraagd voor gezinswoningen(kangoeroe-woningen) en levensloopbestendige woningen. 

Delen