Gouda Vitaal heeft kennis genomen van het besluit dat het college heeft genomen over de extra terrassen op de Markt. Wij zijn van mening dat de extra terrassen bijdragen aan een levendige binnenstad en bovendien de gevestigde horeca ondernemers ondersteunen in een voor hen economisch moeilijke periode. Wij vinden het een goede gedachte dat elders in  de stad ook ruimte wordt gecreëerd voor extra terrassen, doch de afgelopen periode laat zien dat dat niet ten laste hoeft te gaan van de terrassen op de Markt.

Wij begrijpen dat de extra terrassen op veel steun bij onze inwoners kunnen rekenen, zowel bij bewoners in de binnenstad als bij overige inwoners. Desalniettemin heeft u gemeend te moeten besluiten tot beëindiging van de extra terrassen.

Als Gouda Vitaal vinden wij dat burgers veel meer (directe) invloed kunnen hebben op besluitvorming. Positief is dat u allereerst ervoor heeft gekozen om inwoners hun mening te vragen over de extra terrassen. Des te pijnlijker is het dat het uiteindelijk geen rol heeft gespeeld in de besluitvorming. Ook constateren wij helaas dat de horeca als direct belanghebbende zich onvoldoende meegenomen voelt in het door u genomen besluit.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat is de reden geweest om de mening van inwoners te vragen, in aanmerking genomen dat het uiteindelijk door u genomen besluit haaks staat op de mening van onze inwoners hierover ?
  2. In welke situatie (bijvoorbeeld voldoen aan specifieke randvoorwaarden) zou u wel bereid zijn geweest een besluit te nemen dat aansluit op de mening van de inwoners ? Was dit vooraf bij alle betrokkenen bekend ?
  3. Wat heeft u gedaan om ervoor te zorgen dat u de mening van de inwoners wel als basis voor uw besluit had kunnen nemen ?
  4. Bent u tevreden over de manier waarop de meting (het proces waarbij de mening van inwoners is gevraagd) is verlopen ?
  5. Zou u deze meting een volgende keer anders inrichten ? Hoe zou u dit anders doen ?
  6. Het nu door u genomen besluit heeft op korte termijn consequenties voor de levendigheid van de binnenstad op korte termijn, de horeca die het op dit moment moeilijk heeft en de inwoners. Bent u bereid om uw besluit om de extra terrassen te beëindigen, aan te houden wanneer u vindt dat de meting niet op de gewenste manier is verlopen ? En een nieuwe meting uit te voeren die wel naar wens dient te verlopen?
  7. Gouda Vitaal maakt zich zorgen over de bereidheid van inwoners mee te doen aan een toekomstige meting / raadpleging, wanneer het beeld is dat de gemeente met de uitkomsten te weinig doet. Wat gaat u hieraan doen ?

Delen