Voor Gouda Vitaal is burgerparticipatie een speerpunt. De gemeente moet veel meer rekening houden met wat de bewoners willen en al in een vroeg stadium met bewoners in overleg treden over plannen. Gouda Vitaal is van mening dat de gemeente de komende jaren vaker en meer haar inwoners direct moet betrekken, de mening moet vragen en daar echt rekening mee moet houden bij de keuzes die ze maakt.

Gouda Vitaal wil als nieuwe partij wel de inwoners betrekken en doet hiervoor nu graag een voorzet door u te vragen mee te doen aan onze poll; in de poll komen onderwerpen als parkeren, zorg en welzijn, wonen en gemeentelijke lasten aan de orde.

De poll is te vinden op www.pollgoudavitaal.nl. De werking van de poll wijst zichzelf. Vergeet na de laatste vraag niet op de button “Versturen” te klikken.

U heeft tot maandag 14 maart de tijd om de poll in te vullen. Daarna zullen wij de uitkomsten met een toelichting publiceren op deze website. Op 5 maart publiceren wij een tussenstand.

Wij bedanken u alvast voor deelname aan de poll !!

Delen