Mijn belevenissen in de Goudse Gemeenteraad.

Op woensdag 10 april was het weer zover de maandelijkse gemeenteraad waar de besluiten genomen worden. De hele maand hebben de (burger)raadsleden in commissieverband vergaderd over de onderwerpen waar nu een besluit over genomen moet worden.

Het was een heel volle agenda, en daar kwam nog een extra onderwerp bij. Namelijk een verzoek tot interpellatie van Leefbaar Gouda en Gouda Positief. Op vrijdagavond 22 maart 2024, terwijl veel van de Goudse raadsleden en burgemeester in Hilversum waren bij het TV programma Op1, vond er in Gouda een ‘totale horeca’ controle plaats op zaken die een buitenlandse menukaart hebben. Schijnt er nogal ruig aan toe gegaan te zijn tijdens de controles, en ook wel overtredingen volgens de handhavers, zoals vieze keuken en kinderarbeid. Uiteindelijk ging het voornamelijk in de raadzaal of de handhaving nu wel of niet excuses gemaakt heeft. Er was een clash tussen de burgenmeester en de woordvoeders van GoPo en LG, waarbij de twee raadsleden van GoPo en LG van ‘onwaarheden’ beschuldigd werden. Een weinig verheffend gebeuren zo in de raadzaal, dit krijgt waarschijnlijk wel een vervolg.

Na een aantal ‘hamerstukken’ waren we rond half tien toe aan het echte vergaderwerk, om te beginnen het bestemmingsplan Westergouwe WG-III.B. Op zich niet zo schokkend, maar door insprekers in de commissie FLO (Fysieke Leefomgeving) zijn we gewezen op de manier waarop er door drie lokale overheden met hun belangen is omgegaan. Tegen stemde de PvdD en raadslid van der Mije, ik heb niet meegekregen waarom deze partijen tegen waren, maar ik vermoed dat het bezwaar nog altijd in de aantasting van de natuur zit. Een rede dat ik bij mijn vorige partij ook tegen stemde als Westergouwe ter spraken kwam, bovendien kwam daar nog bij dat ik het nooit een goed idee vond om 6 meter onder zeeniveau een grote woonwijk te bouwen. Nu bij Gouda Vitaal zien we dit iets anders, ik ben er nog wel kritisch op, maar ja er moet wel gebouwd worden natuurlijk. Mijn stemverklaring was:
‘Door de insprekers werd duidelijk dat zij erg in de bedrijfsvoering geschaad worden, mogelijk moeten bedrijven verdwijnen. Geen communicatie van de overheden. Wij zijn niet tegen woningbouw, daarom hebben we deze keer voorgestemd, maar in de toekomst moet dit beslist anders. Door het verleggen van de Provincialeweg moeten er twee bedrijven waarschijnlijk verdwijnen daar’.

Het volgende onderwerp waar over gestemd is is het Bestemmingsplan Jan Ligthart locatie. De Jan Jan Ligthartschool gaat vervangen worden door sociale huurwoningen en een multifunctionele ruimte. Mooi natuurlijk dat er sociale huurwoningen gebouwd worden, daar is grote behoefte aan. Een maar, hoewel de parkeernorm eerst in dit plan 1.6 was per woning is dit aangepast naar 1.0. Dat bracht ons tot deze stemverklaring:
‘Vergroening is mooi, maar het moet niet wensdenken zijn. Zolang er nog geen volwaardige vervanging is voor auto’s moet er gezorgd worden voor parkeerruimte, daarom zijn we niet voor een parkeernorm onder 1 parkeerplaats per woning’.

Daarna kwam het onderwerp Waterfonds voor besluit in de raad. Een voorstel met twee componenten. Het elektrisch maken van de bruggen op de route naar Reeuwijk wat 1,75 miljoen moet kosten, en de ‘intieme vaarroute’ op de grachtjes rond de Sint Janskerk en over het water langs de Zeugstraat. Bij het laatste plan moeten de bruggen over het ‘zeugwater’ verhoogd worden zodat de kano’s en subs onder de bruggen doorkunnen. Voorlopige kosten € 250.000,-, uit het waterfonds. Totaal dus 2 miljoen uit de kas van de stad. Dat gaan we dus uitgeven voor watersporters die meestal niet onbemiddeld zijn en best zelf wel dit soort kosten kunnen betalen. Tel dit op bij alle andere projecten in Gouda nu en in de toekomst vinden wij van Gouda Vitaal het voorlopig niet verantwoord om mee te gaan in een dergelijk project. We hebben dan ook tegen het totale voorstel gestemd, maar ook geprobeerd om in ieder geval de intieme vaarroute uit het voorstel te krijgen, dit door een amendement wat ik ingediend heb. Jammer genoeg werd dit amendement niet aangenomen (10 voor, 24 tegen) nou ja we hebben het geprobeerd…. Voorstel is verder aangenomen met 23 voor en 11 tegen, uiteraard heb ik tegengestemd. Dit was de stemverklaring:
‘Wij hebben tegengestemd omdat we in deze onzekere tijden het niet naar onze inwoners kunnen uitleggen dat we zomaar 2 miljoen gaan uitgeven aan iets waar een kleine groep inwoners van Gouda iets aan heeft’

Daarna kwam het voorstel over het AZC in stemming, werd met 27 voor en 7 tegen aangenomen. Eigenlijk kan je door de spreidingswet moeilijk anders dan voor zijn, hoewel natuurlijk de grote instroom een gigantische probleem is wat landelijk actie nodig heeft.

De verbouwing van het schoolgebouw aan de Burgemeester Martenssingel kwam aan de orde. Het ISK doet natuurlijk al heel lang prachtig werk voor de nieuwkomers in Gouda, en heeft goede huisvestiging nodig. Vandaar dat wij ook voor gestemd hebben, kwam trouwens unaniem door de raad.

Een moeizaam voorstel was het ‘ Raadsvoorstel startnotitie afval en grondstoffen beleid 2024 – 2030’ een groot aantal amendementen en moties passeerde de raad, zonder uitzondering hebben wij voor gestemd, met uitzondering van twee moties van de CU ‘Luiers en incontinentiemateriaal’ en ‘Bofkontjesregeling’. Wij vinden dat dit soort moties teveel op de uitvoering zitten, ik heb kenbaar gemaakt dat de voorstellen slechte kwaliteit bezitten en wij vinden dat dit niet eindeloos gerepareerd moet worden door de raad. Uiteindelijk hebben wij tegen het voorstel gestemd, met de volgende stemverklaring:
‘Wij hebben tegen het voorstel gestemd omdat dit plan grote gevolgen heeft voor de kwetsbaren in onze Goudse samenleving. In de raadzaal werd er bovendien geuit dat lopen goed is voor mensen. Wij zijn tegen de gezondheidzorg te regelen via de afvalverwerking”.
Door de inzameling te wijzigen van de plastic en restafval moet er straks grote afstanden gelopen worden met de vuilzak, dat is niet voor iedereen mogelijk.

Daarna kwam er nog de ‘Startnotitie Burgerparticipatie’ in stemming, een onderwerp waar ik waarschijnlijk in een ander blog nog op terug kom, in ieder geval is het aangenomen.

Aan het eind van de vergadering kwamen er nog een drietal moties vreemd aan de orde, welke allen zijn aangenomen. Bijzonder was de motie vreemd van de PvdA zwemvaardigheid die weliswaar unaniem aangenomen is, maar niet het college echt aanzet tot actie een onderzoek dat tot eind december 2024 gaat lopen geeft niet echt uitzicht op een spoedige oplossing van het probleem. We komen er waarschijnlijk nog op terug.
Tegen 12 uur was het over en uit met vergaderen.

Hans van Dijk
Fractievoorzitter/raadslid Gouda Vitaal

Delen