Eerder heeft de fractie van Gouda Vitaal met technische vragen zich tot het college, de antwoorden op deze technische vragen gaven aanleiding tot nieuwe vragen. Met onze waarneming hebben wij vastgesteld dat er met grote regelmaat zware vrachtauto’s door de Constantijn Huygensstraat rijden, waar volgens uw antwoord op onze vragen geen voertuigen dan 20 ton en langer dan 10 meter mogen rijden. Ook zijn er vooral in de avond- en nachtelijke uren veel zeer snel rijdende personenauto’s en scooter die door de Constantijn Huygensstraat rijden.

Conform artikel 39 van het Reglement van Orde heeft de fractie van Gouda Vitaal daarom volgende
politieke vragen:

 1. Hoeveel keer is er het laatste halfjaar een ontheffing verleend voor vrachtwagens langer dan 10 meter en zwaarder dan 20 ton door de Constantijn Huygensstraat te rijden? Antwoord graag met vermelding van tijdstip en aantal.
 2. Hoeveel keer is er het laatste halfjaar gehandhaafd op voertuigen die langer dan 10 meter en zwaarder zijn dan 20 ton die gebruik maakte van de Constantijn Huygensstraat? Antwoord graag met vermelding van tijdstippen en datum?
 3. Hoe vaak is er het laatste halfjaar gehandhaafd op snelheid en gevaarlijk rijgedrag in de Constantijn Huygensstraat? Antwoord graag met vermelding van tijdstippen en datum?
 4. Is er capaciteit voldoende om te handhaven op het verbod van voortuigen langer dan 10 meter en zwaarder dan 10 ton? En zo ja, kunnen we die capaciteit niet beter inzetten op onderwerpen waar het echt onvermijdelijk is, en het door fysieke beperkingen en cameratoezicht onmogelijk maken dat voortuigen van vrachtwagens langer dan 10 meter en zwaarder dan 20 ton door de Constantijn Huygensstraat te rijden?
 5. Waarom geen fysieke beperkingen in de Constantijn Huygensstraat, fysieke beperkingen die het ook onmogelijk maken dat personenauto’s met hoge snelheid door de straat kunnen rijden? Onze fractie denkt dan aan bloembakken of ander groen zoals meer bomen, zodat de Constantijn Huygensstraat meer groen krijgt wat ook een functie heeft. Graag een antwoord met een motivatie waarom het niet mogelijk is om obstakels te plaatsen zodat de snelheid terug gebracht kan worden van het verkeer.
  Ondergetekende verzoekt om een schriftelijke beantwoording op bovenstaande vragen binnen dertig
  dagen na dagtekening.
  Met vriendelijke groet,
  Hans van Dijk
  Fractievoorzitter Gouda Vitaal.
Delen