Nederland is kampioen in het parttime werken. Met als gevolg een tekort aan personeel in de verschillende sectoren, zoals de zorg. Natuurlijk zijn er meer oorzaken, zoals bedrijven die weigeren ouderen aan te nemen of mensen met een beperking. Maar medewerkers die niet meer uren willen werken, zijn zeker ook een belangrijke reden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat overheidsbeleid het voor veel groepen (met name mensen met een lager uurloon) ook niet aantrekkelijk maakt om meer uren te werken.

Een willekeurig voorbeeld

Neem bijvoorbeeld iemand die in de gehandicaptenzorg werkt. Hij/zij werkt nu 4 dagen per week 6 uur per dag. Dat waren vroeger 3 dagen van 8 uur, maar bij een eerdere reorganisatie moest worden bezuinigd, en werden diensten 2 uur korter. Natuurlijk moest hij/zij wel bijna hetzelfde werk blijven doen in die 6 uur. Hij/zij zit in het maximum van functiegroep 15, en verdient met 24 uur per week 1312 euro netto. Daarnaast ontvangt hij/zij 328 euro per maand huurtoeslag (op basis van een huur van 650 euro per maand) en 111 euro per maand zorgtoeslag. Als alleenstaande ouder met een kind van 12 jaar ontvangt hij/zij bovendien een kindgebonden budget van 396 euro per maand. Bij elkaar is dit maandelijks 2147 euro. Wanneer de gemeente een royaal minimabeleid voert (tot 130 procent van het minimuminkomen voor alleenstaande ouders), heeft hij/zij ook recht op de voordelen die daarbij horen (Rotterdampas, vergoeding schoolkosten, laptop/tablet, tegemoetkoming zorgverzekering en sinds kort ook de energietoeslag van 800 euro per jaar).

Wanneer hij/zij besluit full-time te gaan werken, gaat hij/zij 1869 euro netto per maand verdienen. Echter, de huurtoeslag gaat dan naar slechts 130 euro per maand; voor zorgtoeslag wordt het inkomen te hoog. Het kindgebonden budget daalt naar 341 per maand. Uiteindelijk ontvangt hij/zij dan 2340 euro in plaats van 2147 euro. Daar staat tegenover dat hij/zij twee extra werkdagen per week reiskosten heeft. De CAO biedt slechts een vergoeding van 8 cent per kilometer, dat is natuurlijk veel te weinig. Hij/zij komt daar ook tekort aan. Wanneer we uitgaan van een enkele reis afstand van 20 km (te ver om te fietsen) en met de huidige brandstofprijzen uitgaan van een tekort van 25 cent per km, worden de extra reiskosten verminderd met de vergoeding ongeveer 80 euro per maand. Van het netto verschil van 193 euro houdt hij/zij dus na aftrek van deze reiskosten nog maar feitelijk 113 euro per maand over. Daar komt bij dat hij/zij ook geen aanspraak meer maakt op de minimaregeling van de gemeente. Met name het mislopen van de energietoeslag van 800 euro per jaar hakt er flink in.

Wat betekent dit

Gouda Vitaal zal voorstellen om de positie van mensen met een laag inkomen altijd steunen; dus steunt ook het voorstel van de nieuwe coalitie om de grens voor minimabeleid te verhogen naar 130 procent. Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het de armoede niet wegneemt en het huidige stelsel van toeslagen en minimaregelingen op deze manier niet door kan. Het heeft een disruptieve uitwerking op met name de onderkant van de arbeidsmarkt.

Hier ligt een taak voor de rijksoverheid. Echter, van een minister van Sociale Zaken die bij een praatprogramma alleen maar roept dat “we alleen maar de laagste inkomens kunnen compenseren, omdat anders u en ik ook onnodig gaan profiteren van een verlaging van de tarieven, en het dan onbetaalbaar wordt” hebben we niet veel te verwachten. Zeker niet wanneer ze Franse jongeren naar Nederland wil halen om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen.

Wat dan wel ? Een forse verhoging van het minimumloon, inclusief de daaraan gekoppelde uitkeringen (inclusief AOW), zal sowieso leiden tot lagere aanspraken op  toeslagen en regelingen. Een gelijktijdige forse verlaging van de woon-. zorg- en energielasten zal het zelfde effect hebben. Daarvan zullen de inkomens vanaf 30.000 euro per jaar ook profiteren, maar wat is daar mis mee ? Natuurlijk moeten deze kosten worden opgebracht, maar dat zou dan kunnen worden betaald door het (deels) terugdraaien van de verlaging van de winstbelasting, een meer progressieve inkomstenbelasting en belasting op grotere vermogens. 

Belasting betalen is voor niemand een hobby, maar iedereen moet toch begrijpen dat de hiervoor geschetste situatie niet langer houdbaar is en aanpassing behoeft. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die 13 euro extra (per uur) verdient, er nagenoeg niets aan overhoudt !!         

Delen