Voor Gouda Vitaal geldt het motto sociaal en duurzaam, maar ook haalbaar en betaalbaar. Wij vinden dat het akkoord op de eerste punten goed scoort. Ook de aandacht voor inclusiviteit kan natuurlijk op onze steun rekenen. Enkele punten:

De verhoging van inkomensondersteuning naar 130 procent van de bijstandsnorm heeft onze steun; wij laten mensen met een laag inkomen niet vallen. Als gemeente kunnen we niet anders. Tegelijkertijd, op onze website staat toegelicht wat het betekent wanneer bijvoorbeeld iemand uit de zorg nu full-time gaat werken. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wordt dat heel erg gepromoot. De uitkomst is schokkend. Hij/zij houdt daar echt niets aan over. De armoedeval is gigantisch. Wij willen dit probleem beslist niet groter maken en willen dus zeker niet dat dit voorstel wordt bekostigd door voor de overige Gouwenaars de lasten te verhogen. Wij schrikken van de zin dat er naar wordt gestreefd om de OZB niet meer te laten stijgen dan met het inflatiepercentage. Met het huidige inflatiepercentage zou dat zomaar eens 10 procent kunnen worden. De inkomens gaan zeker geen 10 procent omhoog, dus wij vinden niet dat een stijging van bijvoorbeeld de energielasten ook verhoging van de OZB moet rechtvaardigen.

Duurzaamheid is ook voor Gouda Vitaal een speerpunt. Wij zouden er nog wel graag een ding aan toevoegen, en dat betreft de organisatie rond de energievoorziening. De afgelopen periode heeft laten zien dat het overlaten aan de vrije markt ook grote nadelen kent. Keuzes voor energievormen, handel en voorraden worden vooral prijsbepaald. Daarnaast hebben we op dit moment te maken met absurd hoge prijzen voor de consument, en aan de andere kant gigantische winsten voor bedrijven en hun aandeelhouders. Wat voor de een energiearmoede is, is voor de ander gewoon kassa.  Er zijn steeds meer gemeenten die weer kiezen voor een eigen gemeentelijk energiebedrijf, al dan niet samen met andere gemeenten. In het akkoord wordt gesproken over een revolverend duurzaamheidsfonds waar 5 miljoen euro in wordt gestoken. Daarnaast jaarlijks 3 tot 4 miljoen voor een duurzame en groene stad. Wij zijn van mening dat dit een basis moet kunnen zijn voor een eigen duurzaam energiebedrijf, waarvan de winst niet in de zakken van vaak buitenlandse aandeelhouders verdwijnt (zoals Eneco en Shell Energy), maar wordt gebruikt voor investeringen in de eigen gemeente. Waar de gemeente zelf de regie in houdt en nog meer inwoners kan ontzorgen bij de energietransitie. Een win-win situatie waarbij niet alleen inwoners kunnen profiteren van een goedkoper energietarief, maar ook het milieu. Maar ook de lokale economie kan worden gestimuleerd (inzet lokale ondernemers). Wij zien de onafhankelijke positie ten opzichte van grote energieleveranciers en -landen als groot voordeel. Daarnaast sluit het ook aan bij de veranderende wereld van energievoorziening waarbij lokaal opgewekte duurzame bronnen worden gebruikt. Dan moeten inwoners ook lokaal kunnen profiteren van de energie. Eventueel zou ook kunnen worden gekeken naar een regionale samenwerking. Natuurlijk moeten we eerst de mogelijkheden onderzoeken, maar wij zouden dit heel graag als ambitie agenderen en terugzien in het coalitieakkoord.

Verder de burgerparticipatie; daar staat natuurlijk niet veel over geschreven. Dat is ook logisch, want dat hebben we ook als Raad als vrij onderwerp bestempeld. Toch willen wij er iets over zeggen. Al voor de verkiezingen hebben wij ons uitgesproken voor een meer directe invloed van inwoners op besluitvorming, bijvoorbeeld door een burgerraadpleging. Daarbij hebben we het AZC in de Goudse Poort al als voorbeeld genoemd. Maar in het document staat nog iets waarvan we vinden dat het zich daarvoor zou lenen, en dat is 1 miljoen euro voor het waterfonds, ten behoeve van waterrecreatie, het historische water in de binnenstad en de vaarverbinding met Reeuwijk. Nu hebben wij ook watersporters in de fractie die dit een leuk idee vinden, maar er werden ook wat meer kritische kanttekeningen geplaatst. Is 1 miljoen euro voor pleziervaart, in een tijd van crisis waarbij mensen komende winter letterlijk in de kou zullen zitten, wel verantwoord ? Wij denken dat dit onderwerp zich ook bij uitstek leent voor een burgerraadpleging. Wil de Gouwenaar hier nu 1 miljoen euro aan uitgeven ? Graag horen we hier ook de reactie van de collega’s op.  

Er is natuurlijk veel meer over het coalitieakkoord te zeggen, maar voorlopig houden we het graag hierbij.

Delen