Op woensdagavond 17 januari 2024 vergaderd de commissie FLO (Fysieke Leefomgeving) voor de eerste keer dit jaar, ditmaal in de grote vergaderzaal van het Huis van de Stad. Meestal komt de commissie FLO bijeen in een achterafzaaltje van het Huis van de Stad, maar woensdag niet aangezien er waarschijnlijk een grote groep inwoners van Gouda komt inspreken en aanwezig zijn bij het onderwerp ‘Startnotitie Parkeerbeleid’.

Natuurlijk parkeren maakt iets los bij mensen. Parkeren is nu eenmaal iets wat noodzakelijk is in onze samenleving. Zolang we alternatieven nog niet doorontwikkeld hebben in Nederland blijft parkeren een noodzaak. In Gouda wil het stadsbestuur nu al een halt toeroepen aan die vervuilende auto’s, de (bak)fiets en de leenauto’s en het nauwelijks functioneerden OV heeft de toekomst en moet zo snel mogelijk van het Goudse stadsbestuur de vieze privé auto’s vervangen.

Op 17 mei 2023 werd in de Goudse gemeenteraad gestemd over de Nota ‘Grote en Zware voertuigen en Wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem’. De raad was flink verdeeld tijdens de stemming, de Fractie van GBG, GoPo (3), Gouda Vitaal (1), Leefbaar Gouda (2), SGP (1) en VVD (2) stemde tegen die avond. Een wethouder die drammerig zijn voorstellen door de raad joeg, het voorstel was dan wel door de raad aangenomen, maar de plannen moesten nog wel ingericht worden. Vandaar woensdag een eerste werkbijeenkomst over de startnotitie opzet Parkeerbeleidsplan 2024.

Er is nauwelijks aan participatie onder de inwoners van de wijken gedaan om draagkracht te krijgen voor de parkeerplannen. Vooral in de wijk Korte Akkeren bleek bij de bewoners vrijwel onbekend dat parkeren in de toekomst geld gaat kosten, en beperkt gaat worden tot 1 of 2 auto’s per huisadres. Dat werd Gouda Vitaal duidelijk op een open fractieavond in de wijk. Gouda Vitaal werd overvallen door zo’n 200 bewoners van de wijk die vrijwel allemaal tegen betaald parkeren zijn. De fractie van Gouda Vitaal heeft vervolgens de bewoners de raad gegeven om hun mening kenbaar te maken aan de commissie FLO tijdens de commissievergadering.

Gouda Vitaal betreurd het dat het college zelf niet eerst de bewoners van de wijken gaat raadplegen, maar eerst de gemeenteraad een besluit laat nemen en opnieuw in een commissievergadering weer de mening over de plannen vraagt, en pas daarna in een laat stadium de bewoners van Gouda gaat horen.

Woensdag 17 januari komen dus een groot aantal bewoners inspreken. Ook Bewonersbelangen Binnenstad heeft opgeroepen om de raadzaal te bezoeken en inspraak over de voorstellen te doen. Daarnaast geeft de ondernemingsvereniging aan dat zij onder meer een mogelijkheid voor gratis parkeren buiten de singels willen. Ondertussen roeren de fracties zich met technische vragen over de startnotitie en parkeerverordening.

De startnotitie is een zeer slecht geschreven stuk vol met aannames die niet ondersteund worden door data of onderzoek. Het bijbehorend parkeeronderzoek toont eigenlijk niet aan dat gereguleerd parkeren noodzakelijk is. Bij de eerste bijeenkomsten over gereguleerd parkeren sprak de wethouder over ‘woest aantrekkelijke’ parkeertarieven, nu blijken bedragen van €150 tot €225 betaald moeten worden voor de eerste auto. Met verhogingen in de nabije toekomst. Bovendien geeft het college zichzelf grote bevoegdheden, onder meer om het parkeervergunningen plafond op nul te zetten. De regels voor bezoekers en mantelzorg zijn beperkt tot 1 auto.

Ons burgerraadslid Hans van Dijk van Gouda Vitaal heeft een groot aantal technische vragen gesteld, lees hier: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/…/d0c6b7be-9569…

We kijken met spanning uit naar de antwoorden. U kunt natuurlijk nog inspreken en de raadzaal bezoeken op woensdagavond, meld u wel aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) voor 12 uur woensdagochtend.

Hoe gaat dit nu verder? Wij kunnen niets voorspellen, maar het lijkt ons dat het college en de wethouder eerst goed in gesprek moeten gaan met de bewoners van de wijken.

Delen