De door het college voorgestelde en vorige week door de Raad vastgestelde
huisvestingsverordening pakt zeer slecht uit voor urgente woningzoekenden met een
medische indicatie en daarom heeft Gouda Vitaal tegen gestemd; hierbij heeft Gouda
Vitaal ook meegewogen dat eerdere voorstellen van de partij die zich richten op de wooncrisis en de effecten hiervan, ook al niet zijn overgenomen. Het lijkt erop alsof de
Goudse politiek berust in de reactie van het college dat het al heel veel doet.De vraag is
of je genoeg kunt doen om de wooncrisis het hoofd te bieden. Een gemiste kans !

Wij stemmen als Gouda Vitaal regelmatig anders dan veel andere partijen in de
gemeenteraad. Veelal gaat het dan over politieke stokpaardjes van partijen die leiden
tot uitingen van symboolpolitiek met soms hoge kosten voor de burgers. Een goed
voorbeeld was de besteding van ruim 7 miljoen voor het Stadhuis, waarvan het grootste deel opgaat aan kostbare duurzaamheidsmaatregelen. Ook wij vinden duurzaamheid belangrijk, maar vonden deze miljoenenuitgave voor 1 gebouw niet effectief.

Tijdens de laatste raadsvergadering stond Gouda Vitaal weer vrijwel alleen, nu ging het
om de huisvestingsverordening. Wij hadden hiervoor een amendement ingediend, omdat
de voorgelegde verordening een verslechtering betekent voor woningzoekenden met
een medische urgentie die veelal een gelijkvloerse woning met lift nodig hebben. De nieuwe verordening leidt ertoe dat woningzoekenden met een medische indicatie hiervoor zullen moeten concurreren met andere urgente woningzoekenden, zoals
statushouders, relationele problemen, slachtoffers calamiteiten, te hoge woonkosten, gedwongen verkoop en economische binding met verhuisplicht. In het geval van een medische urgentie gaat het om een kleine groep, maar het individuele leed kan zeer groot zijn.

Het amendement kreeg alleen steun van Leefbaar Gouda, en haalde het dus niet. Dit
staat helaas niet op zichzelf. Gouda Vitaal maakt zich ernstig zorgen over de ernstige
gevolgen die een steeds groter wordende wooncrisis met zich mee zal brengen, waar de meerderheid van de Goudse politiek dit relativeert en weinig meerwaarde ziet in extra maatregelen.De cijfers liegen er niet om: het aantal actief woningzoekenden is de
laatste jaren met 65 procent gestegen. Waar in 2020 nog 114 reacties per woning waren,
waren dat er in 2021 266. En in 2022 lijkt dat nog meer te zijn geworden. Bijna een derde
van de woningen wordt nu met voorrang verleend.


Het college vindt dat het genoeg doet, en de meerderheid van de partijen steunt het
college hierin. Gouda Vitaal vindt echter dat haar zorgen onvoldoende worden gehoord
Eerder ging het om ons voorstel om koop van nieuwe woningen vooral voor starters
extra te stimuleren door de grondprijs later te laten afrekenen, en extra aandacht te
geven aan de zogenaamde economisch daklozen (mensen met een baan/inkomen
zonder verdere problemen, maar geen huis, welke vaak tussen wal en schip vallen). En
nu wordt er erg gemakkelijk over de vaak schrijnende situatie van woningzoekenden met een medische urgentie heen gewalst. “We moeten meer midden huurwoningen bouwen” wordt geroepen als oplossing voor alle problemen, maar uit onderzoek blijkt dat de vraag hiernaar eigenlijk alleen maar voortvloeit uit het ontbreken van alternatieven.

Delen