Het percentage inwoners in Gouda van 45 jaar en ouder is 49,5%. Tien jaar geleden was dit percentage veel lager en het zal de komende jaren nog verder toenemen. Met elkaar worden wij steeds ouder.

Gouda Vitaal ziet de veranderende leeftijdsopbouw niet als probleem, maar wil hier wel meer rekening mee houden bij de te maken keuzes voor onze stad. Een vitale stad is een stad waar jong en oud prettig met elkaar samenleven, voorzieningen op orde zijn, maar waar ook de betrokken vrijwilligers en mantelzorgers de ruimte krijgen die zij nodig hebben en de gemeente dit waar mogelijk faciliteert. Of dit nu gaat om onze vrijwilligers van sportverenigingen en wijkcentra, of mantelzorger die hun familie, vrienden of buren bijstaan. Gouda Vitaal is de lokale politieke partij voor iedereen in Gouda, voor alle leeftijden en met veel aandacht voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers die onze stad samen alle andere organisatie en bedrijven tot een vitale gemeenschap maken. Daarom is Gouda Vitaal als lokale partij in de Goudse politiek van Vitaal belang.

Delen