Tijdens de laatste raadsvergadering in Gouda is gediscussieerd over een verhoging van de grens voor het minimabeleid tot 140 procent; uiteindelijk is de motie hierover niet ter stemming  gebracht, omdat de wethouder Werk en Inkomen toezegde het te willen onderzoeken.

Gouda Vitaal staat voor een sociaal beleid en wij realiseren ons maar al te zeer dat ook huishoudens met een inkomen tussen 130 en 140 procent (rond de 1350 euro netto per maand voor een alleenstaande) het niet breed hebben, en wij gunnen deze mensen van harte een extraatje. Een oplossing voor de armoedeproblematiek is het echter niet. Welke grens ook wordt gekozen, het blijft onrechtvaardig voor de groep die net iets meer verdient.

De vraag is ook of de armoedeproblematiek niet meer wordt veroorzaakt door te hoge lasten voor met name de lage en middeninkomens, in plaats van te lage inkomens. Denk aan woningprijzen, zorgkosten, energietarieven. Iemand die net iets meer dan het minimumloon en daar rond de 1600 euro netto per maand aan overhoudt, zal al snel 1000-1200 euro per maand aan vaste lasten kwijt zijn. Dan zijn zorg- en huurtoeslag wel nodig. Voor de energiecompensatie van de gemeente (inmiddels 1300 euro) is het inkomen van een alleenstaande die het minimumloon verdient, helaas net iets te hoog (voor een alleenstaande ook bij een verhoging naar 140 procent); daarvoor zal de betrokkene minder uren moeten gaan werken.

Armoedeval

Die hoge lasten hebben inmiddels geleid tot een hele kerstboom aan inkomensafhankelijke regelingen die leidt tot rondpompen van geld, en beoogt terecht te voorkomen dat mensen in grote financiële problemen raken. Maar inmiddels worden ook de nadelige effecten van dit stelsel steeds pijnlijker zichtbaar: naast mensen die net buiten de boot vallen, zijn dat ook de armoedeval en daarmee belemmeringen om (meer uren) te gaan werken. En dat in een periode waarin bedrijven staan te springen om personeel !!  

Bonus op full-time werken

Op dit moment wordt in de landelijke politiek gesproken over een bonusregeling om mensen te stimuleren full-time te gaan werken; de plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar een aantal ideeën over de invulling zijn regelmatig terug te lezen. Een ding is wel belangrijk, maar wordt niet genoemd. Namelijk dat de bonus geen consequenties zou moeten hebben voor toeslagen en energiecompensatie. Immers, wanneer de bonus leidt tot lagere toeslagen of verlies van de energiecompensatie zal de bonus in sectoren met grote personeelstekorten als zorg en onderwijs weinig effectief zijn. Maar de impact van een full-time bonus is al lastig te bepalen, wanneer specifiek hiervoor wordt geregeld dat het geen invloed mag hebben op inkomensafhankelijke regelingen, roept dat de vraag op hoe we moeten omgaan met andere soorten bonussen, vergoedingen, etc.  En wordt de eerder genoemde kerstboom niet nog voller ? Het maakt de praktische uitvoering in ieder geval nog lastiger.

Meer maatwerk versus oprekken minimabeleid naar 140 procent ?

De huidige situatie waarbij ook steeds meer huishoudens met een middeninkomen in financiële problemen komen, vereist sowieso meer maatwerk. Voor Gouda Vitaal was het aanleiding om bij de laatste begrotingsraad te pleiten voor aansluiting bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waarbij het ook voor gezinnen die niet onder het minimabeleid vallen mogelijk wordt om een beroep te doen op voorzieningen. Alle kinderen moeten immers kunnen sporten, ook wanneer de financiële middelen ontbreken maar geen beroep kan worden gedaan op het minimabeleid. 

Ondanks het feit dat meer dan 230 gemeenten reeds zijn aangesloten op het Jeugdfonds, weigerde de wethouder Sport te onderzoeken of dit meerwaarde voor Gouda kan hebben, verwijzend naar het minimabeleid waar immers deelname aan sportactiviteiten ook al in is meegenomen. Het gaat Gouda Vitaal natuurlijk niet perse om de deelname aan het Jeugdfonds voor Gouda; voor ons is dat slechts een middel om meer maatwerk te kunnen realiseren.

De vraag of het minimabeleid moet worden opgerekt naar 140 procent beantwoordt Gouda Vitaal met het hart; immers, wij gunnen de betreffende doelgroep zeker de extra financiële steun. Het verstand zegt ons dat het nodig is om bij het armoedebeleid meer uit te gaan van maatwerk !!!

Delen