Gouda Vitaal start met eigen poll

Het gaat om wat de inwoners willen, politiek moet echt anders.

Voor Gouda Vitaal is burgerparticipatie een speerpunt. De gemeente moet veel meer rekening houden met wat de bewoners willen en al in een vroeg stadium met bewoners in overleg treden over plannen. Bijzonder pijnlijk is het dat inwoners vaak hun gelijk via de rechter moeten halen, omdat de gemeente niet wil luisteren of onterecht vast wil houden aan haar eigen gelijk (denk aan Van Loon locatie, GoudAsfalt, Turfmarktkerk). Gerechtelijke procedures vragen niet alleen veel tijd, maar gaan ook gepaard met hoge kosten voor juridische bijstand.

Burgerraadpleging voor vestiging AZC

Gouda Vitaal is van mening dat de gemeente de komende jaren vaker en meer haar inwoners direct moet betrekken, de mening moet vragen en daar echt rekening mee moet houden bij de keuzes die ze maakt; ook voor de mogelijke vestiging van een AZC in de Goudse Poort is Gouda Vitaal voorstander van het organiseren van een burgerraadpleging door de gemeente.

Start van poll

Gouda Vitaal wil als nieuwe partij in de komende raadsperiode in ieder geval wel de inwoners betrekken en doet hiervoor nu graag een voorzet door de inwoners van Gouda te vragen mee te doen aan haar poll; in de poll komen onderwerpen als parkeren, zorg en welzijn,  wonen en , gemeentelijke lasten aan de orde.

De poll is te vinden op www.pollgoudavitaal.nl.

Delen