Gouda Vitaal heeft kennis genomen van het bericht van Woonpartners, een belangrijke woningbouw
corporatie, over de te beperkte investeringscapaciteit voor de bouw van nieuwe sociale
huurwoningen. Dit afgegeven signaal is zorgwekkend aangezien bouw van voldoende betaalbare
woningen nu harder nodig is dan ooit. Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. Klik hier voor de vragen: https://goudavitaal.nl/wp-content/uploads/2024/04/art-39-sociale-huurwoningen.pdf

Delen