Allereerst dank aan de wethouders voor het beantwoorden van de in de 1ste termijn gestelde vragen. Vooral de schriftelijke beantwoordingen zijn zeer gewaardeerd.  Vanavond wil Gouda Vitaal terugkomen op de beantwoording.Tevens willen wij extra verduidelijkingen vragen.

Allereerst is Gouda Vitaal blij om te horen dat in Gouda, het inloophuis De Buurvrouw geopend gaat worden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook is Gouda Vitaal blij met het antwoord dat er in winkels speciale aandacht gaat komen voor mensen met dementie. Wel zijn wij benieuwd hoe dit vorm gegeven gaat worden.
Worden medewerkers in winkels vanuit de gemeente getraind; worden er Kletskasssa’s geopend in Goudse supermarkten: een kassa waar tijd is voor een praatje en rustig de boodschappen ingepakt kunnen worden.

Ten tweede heeft Gouda Vitaal vragen gesteld met betrekking tot het Versnellingsfonds wonen. Uit de antwoorden van de wethouder blijkt dat de urgentie van de wooncrisis nog niet ingedaald is bij dit college, we doen wel iets maar niet genoeg. Op deze manier komen de 7.000 woningzoekende niet aan een woning. Moeten jongeren op de zolderkamer bij hun ouders blijven of op de bank bij vrienden of nog erger op straat verblijven waar ook niets gedaan gaat worden? Ook ouderen die willen doorstromen krijgen minder kans, terwijl hun vraag naar woningen groter geworden is. Deze groep moet steeds langer thuis blijven wonen, sinds de verzorgingshuizen door het landelijke beleid, gesloten zijn.
We dienen hierover een motie in: ‘Betaalbaar wonen in Gouda’.

Ten derde de wijkmobiliteitsplannen. Onze vraag ging niet primair over de in onze ogen gevaarlijke schoolzone’ s, maar was meer gericht op: ‘Hoe gaan de straten er straks uit zien in het kader van de wijkmobiliteitsplannen?’ Gouda Vitaal heeft in de commissie Fysieke Leefomgeving steeds de zorg uitgesproken dat de plannen van het college meer gericht zijn op straten autoluw maken en niet op het verbeteren van de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Voorzitter, misschien denkt de wethouder dat Gouda Vitaal doorvraagt op wat deze lokale partij vorige week al gevraagd heeft. Dat is inderdaad zo, maar wij zijn in goed gezelschap. Net als vorige week sluit ik weer af met een citaat van Albert Einstein:

Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.

Delen