Op de Boerensloot een pad vlak bij de Kinderboerderij bevonden zich tot begin van vorig jaar een zevental bronzen kikkers. Het zijn kunstwerken gemaakt in brons door kunstenaar Gerard Logman in 1974.

Helaas was er in het begin van 2022 opeens een kikker zoek, de kikkers zijn gemaakt van brons een geliefd waardevol metaal. De kikker is waarschijnlijk in een smeltoven terecht gekomen en omgesmolten tot iets anders.
In december was er opeens weer een kikker vermist, en later waren ze allemaal weg. Er was geen communicatie via de sociale media bijvoorbeeld, ook als inwoners van Gouda daar bij de gemeente naar informeerde. Via een krantenartikel van het AD Groene Hart op 1 december 2022 werd duidelijk dat de kikkers gestolen zijn, en dat de gemeente uit voorzorg de rest van de kikkers verwijderd heeft. In het zelfde artikel verklaarde de gemeente dat er geen 35000 euro voor vervanging beschikbaar is.

Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van Gouda Vitaal de volgende vragen ingediend:

 1. Wat is de reden dat er geen communicatie over de vermiste kunstwerken?
 2. Is het college van B&W het met ons eens dat de kikkers op de Boerensloot beeldbepalend zijn voor de wijk Bloemendaal, en niet gemist kunnen worden?
 3. Hoeveel kikkers zijn er vermist, en hoeveel zijn er opgeslagen?
 4. Waar berust het bedrag van 35000 euro op voor de vervanging van de kikkers volgens de AD Groene Hart? Is er onderzoek gedaan naar een ander minder diefstal gevoelig materiaal voor de kunstwerken? Is er geïnformeerd bij de diverse bedrijven die dit soort kunstwerken kunnen gieten?
 5. Zijn er plannen om de vermiste kikkers te vervangen door nieuwe exemplaren?
 6. Is het college het met ons eens dat de kunstwerken vervangen moeten worden uit de algemene middelen?Ondergetekende verzoekt om een schriftelijke beantwoording op bovenstaande vragen binnen dertig dagen na dagtekening,
  Met vriendelijke groet,
  Theresia Uittenbroek-Kamphuis.
  Gouda Vitaal
Delen