Foto: Raymond Aarsman

De hoge opkomst bij de commissieavond van woensdag 17 januari j.l. waarbij het nieuwe parkeerbeleid is besproken, hebben wij als Gouda Vitaal zeer gewaardeerd. Allereerst complimenten aan de insprekers en aan iedereen die aanwezig was tijdens deze avond. Maar zeker ook aan degenen die de afgelopen periode op andere wijze (veelal per email) aan ons hebben laten weten hoe hiertegen wordt aangekeken. Het is heel goed dat u als bewoners uw stem laat horen en ook de andere gemeenteraadsleden heeft laten weten wat u van de gang van zaken vindt. U heeft ervoor gezorgd dat de bubbel waarin politiek vaak lijkt te zitten, die avond een stukje kleiner is geworden.

Hoe nu verder? De wethouder Verkeer (Groen Links) heeft aangegeven dat voor het bepalen van de tijden waarvoor betaald parkeren gaat gelden, een participatietraject gaat starten waarbij bewoners hun voorkeur mogen aangeven. Dat voelt alsof je partner besluit je auto in te ruilen voor een fiets, en je alleen nog je voorkeur mag aangeven ten aanzien van de kleur van de fiets. Waardeloos dus!!

De zorgen die wij als Gouda Vitaal hebben is dat met het nieuwe parkeerbeleid parkeerplaatsen gaan verdwijnen ten gunste van groen, bij nieuwbouw onvoldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd, tarieven de komende jaren fors zullen stijgen, bezoekersregelingen onvoldoende zijn en ook het aantal vergunningen per woning voor veel huishoudens te laag zal zijn. Een nieuwe zorg is ontstaan naar aanleiding van een (schriftelijke) technische vraag van Groen Links, de partij van de wethouder. Groen Links vraagt of het college van plan is om met dit parkeerplan ook de rest-emissies van auto’s in 2040 tot 0 terug te dringen. De wethouder antwoordt hierop dat het parkeerbeleidsplan inderdaad  dient bij te dragen aan de ambitie van Gouda CO2-neutraal in 2040. Dit betekent dat de kans groot is dat in de toekomst überhaupt geen parkeervergunning zal worden verstrekt voor een benzine- of dieselauto, maar alleen nog maar voor een elektrische auto. Een slechte ontwikkeling, omdat inwoners daarmee extra en onnodig op kosten worden gejaagd. Het feit dat de tweede hands markt voor elektrische auto’s nog niet goed functioneert en dit waarschijnlijk nog jaren zal duren, maakt het alleen maar erger.

De besluiten worden in de gemeenteraad bij meerderheid genomen. De gemeenteraad bestaat uit 35 leden, waarvan 20 leden deel uitmaken van de coalitie Groen Links, D66, PVDA, Christen Unie en CDA die deze plannen van het college steunen. Wij verwachten niet dat een van deze coalitiepartijen hun steun intrekt en dat is jammer. Naast Gouda Vitaal verzetten ook de andere lokale partijen Gouda Positief, Leefbaar Gouda en Gemeentebelangen Gouda zich tegen de plannen, evenals de VVD en SGP als landelijke partijen. 

Gouda Vitaal zou graag samen met de andere lokale partijen, VVD en SGP een ander parkeerbeleid willen, maar een echte kans op een grote aanpassing hierop zien wij pas na de  gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Wij verwachten dat het parkeerbeleid dan een belangrijk thema wordt, ook omdat het parkeerbeleid voor heel Gouda geldt en dus elke Gouwenaar hiermee te maken krijgt. Natuurlijk hopen wij dat daarna, afhankelijk van de verkiezingsuitslag, een ander parkeerbeleid mogelijk wordt en eventuele maatregelen zullen worden teruggedraaid (wanneer daarvoor draagvlak is).

Op dit moment kunnen wij alleen proberen de schade zoveel mogelijk te beperken door wijzigingen voor te stellen, in de hoop dat die wijzigingen ook de steun krijgen van een of meer coalitiepartijen. Die steun is nodig om de vereiste meerderheid te halen. Een voorbeeld betreft de impact die betaald parkeren heeft voor bezoekers van bewoners. Tijdens de commissie avond zijn ook door de Christen Unie zorgen geuit over de gevolgen die dit kan hebben, wanneer bezoek om financiële redenen wegblijft en daardoor vereenzaming dreigt. Naar aanleiding hiervan willen wij zeker voorstellen om de bezoekersregeling gratis te maken; overigens blijven wij tegen dit beleid !! Wij zullen zien of Christen Unie haar woorden ook vertaalt naar daden.

Overigens kunt u ook woensdag 24 januari het vervolg van de commissievergadering bezoeken of de uitzending bekijken via https://www.gouda.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/ . Dit geldt ook voor de raadsvergadering op 7 februari, waarbij naar verwachting de verordening voor besluitvorming worden voorgelegd.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vriendelijke groet

Gouda Vitaal

Theresia Uittenbroek, Hans van Dijk, Peter van der Zwan, Kees Thieme en Marja van Dijck

Delen